Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер
Михаил Милев
 0

Злополука в хотел

Може и да не знаете, но вероятно сте застраховани!

Посещението на хотел може да бъде по различни поводи. При работна командировка или семейна почивка хотелите ни посрещат с топло гостоприемство. Когато преглеждате офертите при избор на хотел обръщали ли сте внимание какво всъщност включва цената. Това не е само стандартното нощувка + закуска. Освен за удобствата Красив хотелски комплекси комфорта като безплатен паркинг и Wi-Fi, повечето хотели са помислили за живота и здравето на своите гости и имат сключена застраховка покриваща злополучни инциденти с тях.

От какво сте защитени?

Сигурността по време на вашата почивка на територията на Р. България започва от момента на регистрация в туристическия обект и се прекратява в момента на окончателно напускане на хотела. При организиране на групов туризъм чрез туроператор за начало на застраховката може да бъде и момента на качването в превозното средство и да приключи при слизането от него след края на почивката. Покритието при туристическата застраховка Гости на хотела осигурява защита на здравето и живота, но не се ограничава само с това. Типични рискове по тази застраховка са няколко:

Основното покритие при тази застраховка е: Смърт от злополука и Трайна загуба на трудоспособност.

Разбира се покритието по тези полици може да бъде разширено с допълнителни рискове, които да осигурят по-пълна защита на гостите в хотела:

  • Медицински разходи, вследствие злополука или акутно заболяване.
  • Разходи за репатриране вследствие злополука.
  • Кражба чрез взлом или грабеж на личен багаж на госта.
  • Гражданска отговорност на госта за нанесени щети на трети лица.
  • Разходи за спасителни разноски при инцидент в планината.

Какво да предприемете при инцидент?

Служители на рецепция в хотел

Независимо от вида на настъпилото застрахователно събитие има няколко важни стъпки,които не трябва да пропускате. При настъпване на инцидент уведомете колкото е възможно по-бързо администрацията на хотела за създалата се ситуация(срокът за уведомяване обикновено е 24 часа). За възстановяване на разходи вследствие злополука или акутно заболяване е необходимо да предоставите на застрахователя всички документи свързани с установяването на събитието и размера на причинените вреди(епикризи, изследвания и др. медицински документи).Ако се наложи да използвате лекарствени средства и медикаменти задължително при закупуването им изисквайте фактура на Ваше име. В случай на кражба или грабеж на багаж е необходимо да се уведомите и полицейските органи. Както при всяка една застраховка и тук има срокове за уведомяване на застрахователя(не забравяйте да предявите претенция в писмена форма, обикновено в срок от 5 до 7 дни от датата на инцидента).

Имайте предвид доброволния характер на застраховката – някой от хотелите може и да не разполагат с такъв вид застраховка. Дори да имат сключена полица, покритията и лимитите остават неизвестни за Вас, докато не се наложи да бъде използвана. При следващото отсядане в хотел на регистратура не забравяйте да попитате за условията по застраховка Злополука на Гости на хотела.

Коментарите към тази публикация са затворени.