Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер
Михаил Милев
 0

Злополука на Пътниците – Защитени и в Градския Транспорт

На всеки понякога се налага да остави личния автомобил и да използва за придвижване обществен транспорт, било то такси, автобус, влак и дори самолет. Но защитени ли сме при инцидент по време на пътуването? Отговорът е да – всички пътници в превозните средства от обществения транспорт са застраховани със застраховка злополука. Превозвачите, които извършват обществен превоз на пътници са задължени да сключат и поддържат застраховка Злополука на пътниците. Тази застраховка е една от задължителните, подобно на застраховка Гражданска отговорност.

Знаете ли, че билетът, който сте закупили всъщност е и вашата застрахователна полица? Точно така, чрез закупуването на билет за пътуване сключваме и договор за застраховка Злополука на пътниците.

Pytnik v avtobusКакво покрива Злополука на пътниците? Срещу какво сме застраховани?

Тъй като застраховката е задължителна и правилата за сключване са уредени от закона, минималното застрахователно покритие по застраховката е:

  • Смърт от злополука
  • Трайна загуба на работоспособност на пътник в следствие на злополука

Към покритието може да се включат и допълнителни рискове, например за по-голяма застрахователна защита може да се добави и риска временна загуба на работоспособност. Така, ако пострадате, ще получите обезщетение например при навяхване, изкълчване или счупване на крайник, довело до времена невъзможност да упражнявате своята професия. Застрахователното покритие е валидно както по време на пътуване, така и при непосредствена близост преди качване или след слизане от превозното средство. Дори ако настъпи инцидент на спирката докато чакате автобуса ще се възползвате от застраховката.

Доскоро лимитът по задължителната застраховка злополука беше 20 000 лв. С цел получаване на по-адекватно и справедливо обезщетение в случай на злополука законодателят промени лимита и сега не може да бъде по-малък от 50 000 лв. за всяко отделно събитие за всеки един пътник.

И нещо много важно – застраховката е валидна само когато застрахователното събитие е настъпило на територията на Република България. Внимавайте при пътувания извън страната. Предварително потърсете информация от превозвача относно условията на сключената полица.

Какви действия да предприемете при инцидент?

В случай на инцидент в обществения транспорт, както при всички инциденти, е важно да запазите спокойствие. Ако не сте сред пострадалите помогнете на нуждаещите. Окажете първа помощ. В случай, че пострадалият сте Вие за да предявите претенция, респективно да получите обезщетение трябва да бъде уведомена застрахователната компания, издала полицата „Злополука”.

Ето какви документи са необходими да се представят пред застрахователната компания в случай на настъпване на злополука:

1. Заявление за претенция с подробно описание на инцидента, получените увреждания, респективно Смъртен акт и удостоверение за наследници в случай на смърт на пътника.
2. Билет, карта или друг документ, доказващ, че пострадалият е бил пътник.
3. Документ (Акт за злополука) от превозвача или органа по контрол на транспорта за удостоверяване на настъпилото застрахователно събитие – респективно Констативен протокол за ПТП на МВР, ако се касае за пътнотранспортно произшествие.
4. Всички издадени медицински документи, болнични листове, протоколи на ТЕЛК и ЛКК.

Коментарите към тази публикация са затворени.