Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер
Михаил Милев
 0

Застраховка при кредити – Необходимото спокойствие?

Кредитирането се е превърнало в част от живота ни. Почти на всеки се налага да ползва кредити, дори според някои статистики 70% от българите живеят на кредит. Дали ще си купите нещо за дома на изплащане, ще ползватепотребителски кредит за по-нова кола или да се сдобиете с мечтаното жилище, често се налага да се обърнем за финансова помощ към кредитна институция. Много често заедно със сключването на договор за кредит Ви предлагат и да застраховате себе си. Но знаете ли срещу какво се застраховате, задължителен или по скоро препоръчителен този вид застраховка? Запознайте се с важна информация за застраховките при кредити:

Нека да започнем с това какво покрива застраховката при кредит?

Застраховка на кредитополучател стандартно покрива задължението на застрахования по договор за кредит в случай на смърт или загуба на трудоспособност (обикновено над определен %) на застрахования от злополука или заболяване, настъпили в срока на действие на застрахователната полица. Често към тези основни рискове могат да бъдат добавени и покритие на рискове като временна нетрудоспособност или нежелана безработица. Срокът на застраховката се определя така, че изтичането му да съвпадне с изтичане срока на кредита, но е възможно сключване на полици със срок от 12 месеца.

Необходима ли е застраховка при вземане на кредит?

Банкноти леваЗастраховка на кредитополучатели е нещо изключително полезно и много важно, когато човек ползва кредит! При кредитиране на по-големи суми, а и не само, някой банкови институции имат изискване към кредитополучателите да сключат застраховка живот. В тези случай застраховката е задължителна, като условие по договора за кредит. В полицата задължително се изписва, че ползващо лице при настъпване на застрахователно събитие до размера на непогасената сума от кредита е банката кредитор. Сумата, която се получава като разлика между посочената в полицата застрахователна сума и непогасената сума от кредита се изплаща на застрахования или неговите наследници. Застраховката е важна не само за банката, а за самия Вас, като кредитоискател! Ето защо, когато предприемате важна стъпка като ползването на кредит е добра идея да си осигурите защита за Вас и близките си чрез застраховка на кредитополучател. Така бихте се предпазили от финансови затруднения и невъзможност да обслужвате кредитните си задължения при възникване на труден житейски момент за Вас.

Знаете ли, че банката ще продължи да събира вноски по кредита Ви, когато например при злополука загубите Вашата трудоспособност или дори настъпи фатален край с Вас? В такава ситуация застраховка на кредитополучател ще покрие задълженията ви към кредитора.

И все пак колко струва застраховка на кредитополучател?

Независимо дали сключвате полица по искане на банкова институция или за да си осигурите спокойствие, застрахователната премия се заплаща от Вас самия. Цената на застраховката се определя от няколко основни параметри:

  • Застрахователна сума – обикновено равна на размер на кредита
  • Възраст на застрахования
  • Срок на кредита

Достъпна застраховкаЗаплащането на застрахователната премия се договаря при сключване на договора за застраховка, като са налице варианти за еднократно и разсрочено плащане. За удобство на застрахованите е възможно разсроченото плащане дори и на месечни вноски.

Съвет: Банките предлагат този тип застраховка, но условията могат да не удовлетворят напълно Вашите нужди. Проверете условията и сключете застраховка, която ще Ви предложи максимална защита. Не оставяйте на случайния избор нещо толкова важно като Вашата застраховка на кредитополучател.

Коментарите към тази публикация са затворени.