Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер

Застраховка Отмяна на Пътуване
Какво Да Очаквам?

Иконка-часовникДенонощен кол център
Иконка-бизнесменПерсонални застрахователни решения
Иконка-щитДългогодишен опит в застраховането
Иконка-плащанеБезплатно напомняне с SMS и бърза доставка

Независимо колко планирате и какви разчети правите на плануваната си почивка, все има една две дреболии, които могат да застанат на пътя Ви и да проваля или забавят цялото начинание. Може би си спомняте изригването на вулкана в Исландия? И Вие ли бяхте принудени да си закупите нов билет, без да бъдете обезщетени за отменения полет?

Със Застраховка Отмяна на Пътуване няма да попречите на тези явления, но ще можете да се насладите на пътуването си по друго време, без да губите пари.

Кой Може да Сключи Застраховка Отмяна на Пътуване?

Всички български и чуждестранни граждани на възраст до 80 години, с временно, постоянно или продължително пребиваване на територията на България могат да сключат тази застраховка. За българи застраховката покрива пътувания както на територията на страната, така и в чужбина, за чужденци е валидна само за пътувания на територията на България.

Лица над горепосочената възраст също могат да сключат тази застраховка, но при повишена премия и при определени условия. При определени условия и с разрешение на застрахователя могат да се застраховат и лица с установена трайно намалена работоспособност (инвалидност), над 50% включително.

Рискове, Срещу Които Сте Осигурени

Със сключването на Застраховка Отмяна на Пътуване, Вие си гарантиране възстановяване на разходите по закупените билети, в случай на отмяна на съответното пътуване по независещи от Вас причини. Основните рискове, които покрива нашата застраховка са:

 • Отмяна на пътуване;
 • Анулиране на самолетен билет;
 • Хотелско настаняване.

Има разбира се и изключения. Застрахователят не дължи застрахователно обезщетение и не носи отговорност в следните случаи:

 • Ако отмяната на пътуването е настъпила вследствие липса или ненавременно направена резервация;
 • Депресивни състояния;
 • Бременност, установена преди сключване на застраховката, прилагане на асистирани репродуктивни технологии и последствията от тях, прекратяване на бременност или раждане;
 • Стачка в транспорта, ако същата се очаква в момента на сключване на застраховката;
 • Наложена карантина;
 • Епидемии, имащи особености на пандемия, проявяващи се под тежка форма и висока вирулентност, които могат да причинят висока смъртност или да доведат до налагане на ограничителни мерки с цел намаляване на риска от предаване на заболяването на гражданското население;
 • При пътуване с лечебна цел;
 • Груба небрежност, проявена от страна на застрахования или негов близък роднина;
 • Козметична или ефективна хирургия за премахване на физически дефекти и аномалии;
 • Преднамерени и/ или умишлени действия от страна на застрахования;
 • Неизпълнение или неточно изпълнение на клаузите на договора за пътуване с туроператора;
 • Невъзможност се да осъществи пътуването поради отказ да бъде издадена виза, международен паспорт или друг документ, задължително изискван при пътуването или поради нормативна или административна забрана /невъзможност/;
 • Спиране от движение или изземване от съответните власти на превозното средство, с което се осъществява пътуването;
 • Промяна в плановете на застрахования, поради финансови обстоятелства, освен ако същият е съкратен или уволнен от работа;
 • Чартърни полети и подобни на тях;
 • Самоубийство или опит за самоубийство на застрахования или негов близък роднина;
 • Отнемане на лиценза на самолетен, корабен, автобусен или железопътен превозвач, с акт на оторизиран орган на съответната държава или на оправомощена международна организация, за които застрахования има резервация за пътуване;
 • Пропуск да се уведоми застрахователя и съответния туроператор/ тур агент за анулиране на туристическо пътуване или на самолетен билет, след като е станало известно някое от обстоятелствата;
 • Туристическа услуга, договорена с физическо лице – собственик на квартира, превозвач и др.;
 • Когато не е уведомен своевременно доставчика на туристическата услуга за наложилото се анулиране на пътуването. В този случай застрахователят е отговорен само до размера на невъзстановимата част от платената /изцяло или частично/ цена на туристическата услуга към датата на настъпване на застрахователното събитие.

Трябва да Знаете

Застраховка Отмяна на пътуване можете да сключите за:

 • Организирано пътуване – пътуване за срок по-дълъг от 24 часа, което се предлага или продава на цена, която включва всички разходи, по предварително изготвена програма и комбинация от най-малко две от следните услуги: транспорт, настаняване и други туристически услуги /посещение на забележителности, рент-а-кар и т.н./;
 • Само за закупен самолетен билет. При сключена застраховка само за закупени самолетни билети, крайната дата на валидност на застраховката е датата на полета в зависимост от застрахования самолетен билет – еднопосочен или двупосочен;
 • Само за хотелско настаняване – При сключена застраховка само за хотелско настаняване, крайната дата на валидност на застраховката е датата на последната нощувка.

Независимо дали са закупени от туроператор, туристически агент или директно от хотелиер или авиокомпания. Сумите за тях се възстановяват ако пътуването Ви бъде отменено, прекъснато, съкратено или удължено, и зависят от размера на цената на индивидуалното или групово пътуване, самолетните билети или хотелското настаняване. Вие, както и застрахователната Ви компания, можете да определите размера на застрахователната сума. В случай, че застраховката е сключена за повече от едно лице, застрахователната сума е общата цена за всички лица.

Застрахователна Премия

Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застрахователната полица.

Застрахователно Обезщетение

Дължимото застрахователно обезщетение на застрахованите лица се изплаща само при условие, че същите са застраховани и вписани в застрахователна полица и е платена застрахователна премия.

При анулиране на самолетен билет се възстановяват разходите за пререзервация или невъзстановимата от авиопревозвача част от стойността на билета.

В случай, че Ви бъдат възстановени суми за резервации или предплатени туристически и бизнес пътувания след получено обезщетение от застрахователя, сте длъжни да го уведоми незабавно и да върне изцяло или частично изплатеното обезщетение или сума в зависимост от възстановената сума, до три дни от уведомяването.

Какво да Правя Ако Пострадам?

Поемете въздух и си спомнете, че сте застраховани със сътрудничеството на Мусала Иншурънс Брокер.

В срок от 4 (четири) дни след настъпване на застрахователното събитие се свържете с нас с подробна информация за случилото се. Оттам поемаме ние!