Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер


Медицинска Застраховка
за Пътуване в Чужбина

Часовник-иконаДенонощен кол център
Икона-бизнесменПерсонални застрахователни решения
Щит-иконаДългогодишен опит в застраховането
Иконка-плащанеБезплатно напомняне с SMS и бърза доставка

Калкулатор Медицинска Застраховка

Ако често Ви се налага да пътувате в Чужбина по бизнес или за удоволствие, Вие сте много добре запознати с нуждата от медицинска застраховка за пътуване в чужбина. Ако пък за първи път ще пътувате в извън страната е добре да се запознаете и да сключите Медицинскa Застраховка за Пътуване в Чужбина с Осигурен Асистанс, за да се насладите спокойно на екзотиката, която предлагат страните зад граница. Ние от Мусала Иншурънс Брокер, в сътрудничество с водещи застрахователни компании в България, Ви предлагаме полица, която ще осигури необходимото внимание, в случай че Ви се наложи да посетите здравно заведение докато сте в чужбина.

Какви Рискове Покрива Медицинска Застраховка за Пътуване в Чужбина?

За да Ви осигурим спокойствие във всеки момент от Вашето пътуване извън родината, ние от Мусала Иншурънс Брокер включваме медицинска застраховка за пътуване в Чужбина с Осигурен Асистанс покриване на медицинските разход по основните рискови събития – злополука и настъпване на заболяване.

Под актуално заболяване по смисъла на застраховката се има предвид заболяване настъпило в рамките на застрахователния период, с остро начало и прогресивен ход. Заболяване, което изисква спешно лечение и/ или изследване. Такова, при което е изпитва силна болка и може да застраши живота.

Злополуката, от друга страна е събитие, което е настъпило на определено място и в определен момент по време на действие на застраховката, довело до смърт или телесно увреждане. Събитие, което е резултат от внезапни и непредвидими въздействия от външен произход, на механични, термични, химични или токсични фактори. Фактори, които не са умишлено причинени от застрахования, както и изкълчвания, разтягания и скъсвания на стави, сухожилия и мускули. За злополука се считат и случаите, довели до смърт или телесни увреждания на застрахования при спасяване на човешки живот или имущество, както и такива в резултат на задължителни профилактични имунизации.

Медицинските разходи, които покрива Вашата застраховка включват:

 • Лечение със/ без прием за такова в лечебно заведение /хоспитализация/;
 • Лекарства и лекарствени средства;
 • Рентгеновадиагностика;
 • Разходи по превоз с линейка до най-близката болница;
 • Разходи за хирургическа намеса.
 • Разходи спешна дентална помощ,
 • Медицинска Застраховка за Пътуване в Чужбина с Осигурен Асистанс включва и репатриране в следните два случая:
 • До болница близо до дома на застрахования в България;
 • В случай на смърт се осигурява репатриране на тленните останки.

Макар и основните покрития да са доста изчерпателни, когато изберете Застраховка Медицински Разноски при Пътуване в Чужбина с Осигурен Асистанс, Вие ще получите и защита срещу голям брой допълнителни рискове. Ето някои от тях:

 • Смърт поради злополука – на ползващите лица се заплаща предвидения в случай на смърт лимит, посочен в полицата към договора;
 • Трайна загуба на трудоспособност вследствие злополука – ние Ви изплащаме сума в съответствие с процента инвалидност придобита след злополуката;
 • Взломна кражба на багаж, загуба на багаж, загуба или унищожаване на багаж при пътуване със самолет или автобус – ще бъдете обезщетени до договорения в полицата лимит (около 200 евро на куфар). За багаж по смисъла на тази застраховка се считат Ваши лични вещи, пренасяни за задоволяване на лични потребности. Всякакъв вид стоково-материални ценности, пренасяни срещу заплащане или с цел търговия, не се считат за личен багаж. Ще бъдете обезщетени за пълна или частична загуба и/ или унищожение на багаж, превозван в багажното отделение на самолет или автобус;
 • Гражданска отговорност срещу трети лица – покриват се имуществени или не имуществени щети, до договорения в полицата лимит, причинени на трето лице по Ваша вина в чужбина, през срока на застрахователната полица, чиито основание и размер са установени с влязло в сила съдебно решение;
 • Правна помощ – застрахователят Ви се задължава да Ви изплати разходите до определения лимит за това покритие, направени в чужбина, за адвокатски хонорари, съдебни такси и други плащания, свързани със съдебен иск и друга съдебна процедура, заведена срещу Вас в чужбина през срока на застраховката, в случай на непреднамерено нарушаване на законите на страната, в която пътувате или временно пребивавате.

Какви Рискове Не Покриваме?

Добре е да се запознаете с тях преди да предприемете пътуване в чужбина.

 • Умствени и нервни разстройства и всякакви други душевни или психически състояния или заболявания, както и предумишлено себенараняване, самоубийство или опит за самоубийство (независимо дали застрахованият е бил вменяем или невменяем);
 • Авиация, безмоторно летене или каквато и да е форма на въздухоплаване освен в случаите, когато сте редовен пътник на авиокомпания;
 • Злоупотреба с алкохол или наркотични вещества;
 • Участие във всякакъв вид подводни занимания;
 • Участие или трениране на всякакъв опасен или високорисков спорт или състезание, като езда, лов, зимни спортове /практикувани извън определените за това места/, алпинизъм или скално катерене, пещернячество, бънджи скокове и други екстремни спортове, както шофиране в каквато и да е форма на автомобилно състезание. Участие в зимни спортове /на определените за това места/ се покрива срещу съответно завишение на застрахователната премия;
 • Бременност, раждане, аборт, контрацептивни мерки или стерилизация;
 • Изследване и/ или лечение на безплодие;
 • Заболяване или недъг, от който сте страдали, получили сте медицинско лечение или са Ви били известни при влизане в сила на покритието;
 • HIV инфекция, СПИН или здравословно състояние, свързано със СПИН, болести, предавани по полов път;
 • Участие в незаконно деяние;
 • Постоянно назначение в редовни въоръжени сили;
 • Атомна енергия и/ или ядрен взрив или радиоактивно излъчване;
 • Пластична хирургия и/ или козметично лечение;
 • Всякакви разходи, произтичащи от допълнително оздравително лечение или възстановяване в минерални бани или лечебни станции, санаториуми, оздравителни или други подобни заведения;
 • Медицинска помощ, оказана от близки или съпруг/ съпруга, и от хомеопати или доктори натуралисти;
 • Трансплантация на органи и разходи за протези и изкуствени крайници;
 • Лечение на хронични заболявания, чието обостряне не застрашава непосредствено живота на Ви, или нелечими заболявания;
 • Профилактични прегледи.

Допълнителна информация:

Кой Може да Сключи Застраховка за Пътуване в Чужбина

Медицинска застраховка за пътуване в Чужбина с осигурен Асистанс е предназначена за български и/ или чуждестранни граждани, които са с временно, постоянно или продължително местопребиваване в България, на възраст от 0 до 80 години. Лица над горепосочената възраст също могат да сключат тази застраховка, но при повишена премия и определени условия.

Застраховката е в сила за периода на Вашето пребиваване извън територията на Република България, а за чуждестранните граждани  и извън територията на държавата, на която са граждани. Тази застраховка няма покритие, в случай, че застрахователното събитие настъпи на територията на държавата, за която чужденецът има валидна здравна осигуровка и/ или застраховка.

 • Покрити са разходите Ви или Ви се изплаща обезщетение;
 • Осигурява Ви се съдействие вкл. репатриране при настъпване на застрахователно събитие /злополука или акутно заболяване/ извън територията на Република България.
 • Не се покриват лица с 50% загуба на трудоспособност и такива, поставени под пълно запрещение.

Важни Детайли

Медицинска застраховка за пътуване в чужбина с осигурен асистанс може да се сключи за 2 (два) различни срока, според типа на Вашето пътуване.

При еднократни пътувания, тя може да бъде със срок от 1 до 365 дни. При многократни пътувания в рамките на 1 година, т.нар. Мултитрип, застрахователното покритие за всяко 1 пътуване е 30, 60 или 90 дни, считано от датата на пресичане на границата на Република България при тръгване, до датата на пресичане на границата при завръщане.

Застраховка Медицински Разноски при Пътуване в Чужбина с Осигурен Асистанс има лимит на отговорност, който се равнява на максималната парична сума, която ще Ви се изплати общо за всички застрахователни събития, настъпили за срока на застрахователния договор.

Застрахователна Премия

Застрахователната премия, която ще внесете при сключване на този тип застраховка се изчислява съгласно тарифата на застрахователя Ви. При изчисляването под внимание се вземат срока, лимита на застраховката, покритите рискове, целта на пътуването, Вашата възраст.

Застрахователно Обезщетение

Застрахователят изплаща обезщетения по медицинска застраховка за пътуване в чужбина с осигурен асистанс по основни или допълнителни покрития в срок от 15 дни след като са представени всички необходими документи.

В случай, че са Ви дадени изрични указания да заплатите покрити разноски или при извънредни случаи, когато не успеете да се свържете със застрахователя, всички документи по конкретната претенция следва да се изпратят в срок от 5 (пет) дни на съответните адреси.

Следва да приложите и кратко изложение относно обстоятелствата при настъпване на събитието, както и медицински доклад, епикризи, оригинални сметки за платени разходи и всички други документи, потвърждаващи събитието, направените разходи и техния размер. Всички медицински документи трябва да са издадени от лицензирани здравни заведения /болница, клиника, кабинет и др./ или от правоспособни медицински специалисти.

Какво да Правя ако Пострадам?

Уведомете застрахователя си незабавно и да следвайте указания му.