Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер

Каско на Летателни Апарати
Безопасност Над Земята

Иконка-часовникДенонощен кол център
Иконка-бизнесменПерсонални застрахователни решения
Иконка-щитДългогодишен опит в застраховането
Иконка-плащанеБезплатно напомняне с SMS и бърза доставка

Научете Повече за Нашата Застраховка “Каско на Летателни Апарати”

Можете да сключите изгодна и сигурна застраховка „Каско на Летателни Апарати“ за всички въздухоплавателни средства, които притежавате, като:

 • Самолети Вертолети;
 • други летателни апарати, които се застраховат срещу пълна загуба или частични щети.

Рискове, които „Каско на Летателни Апарати“ Покрива

Вашата застраховка “Каско на Летателни Апарати” покрива всички рискове, които могат да възникнат по време на излитане, полет, кацане и рулиране, както и допълнителни разходи, произтичащи от принудителните мерки за осигуряване на незабавна сигурност на въздухоплавателното средство в резултат на претърпяно увреждане или поради принудително кацане. При някои застрахователи тези разходи достигат 10%.

Изключени Рискове за Застраховка „Каско на Летателни Апарати“

Застрахователят НЕ плаща обезщетение за:

 • Ползване за незаконни цели или друга специална употреба на летателния апарат
 • Всички случаи, когато самолетът се използва извън географските лимити, посочени в застрахователната полица, освен когато се дължи на форсмажорни обстоятелства
 • Случаите, когато самолетът е пилотиран, от лица, освен оторизираните
 • В случай на кацане или излитане на самолета от място, несъобразено с препоръките, поставени от производителя на самолета
 • Наличие на повече пътници на борда, отколкото е деклариран брой места в самолета.
 • Вреди, причинени по време на акт на тероризъм или война.
 • Всякакви злонамерени действия и саботаж

„Каско на Летателни Апарати“: Застрахователна сума, Премия и Срок на Застраховката

 • Застрахователната сума е действителната стойност на въздухоплавателното средство към момента на сключване на застраховката.
 • Застрахователната премия се определя съгласно действаща тарифа на застрахователя. Обикновено включва два компонента – „в полет“ и „на земя“.
 • Срокът на застраховката е една година.

Вашите Задължения при Възникване на Застрахователно Събитие

Задълженията на застрахования при Застраховка „Каско на Летателни Апарати“ включват:

 • Спазване на въздушните навигационни норми, правила, разпоредби и изисквания за въздушно поведение, поставени от компетентните органи и имащи отношение към безопасната експлоатация на самолета;
 • Осигуряване пълна изправност на самолета;
 • Редовно водене на всички бордови дневници и други подобни;
 • Осигуряване на допълнителна информация и съдействие на застрахователя за уточняване на обстоятелствата около настъпването на застрахователното събитие и размера на щетата.

Застрахователно Обезщетение

При вреди на имущество обезщетението не може да надвиши действителната стойност на причинената вреда. За повече информация и връзка с наш представител.