Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер
Михаил Милев
 0

Застраховка Имущество за Офиси и Търговски Обекти

Собствен бизнес. Чуваме навсякъде този израз, нали? Използваме го, за да облечем в него идеите и уменията, които искаме да покажем и развиваме. Да споделим вижданията си как бихме могли да подобрим обществото, в което живеем, предлагайки иновативен продукт или удобна услуга, която да улесни начина им на живот. Звучи като мечта, която бихме сбъднали, ако спечелим от лотарията, но обикновено се постига чрез много труд и постоянство. И когато една мечта стане реалност, Вие естествено ще искате да я защитите и развивате. В същото време, идват и отговорностите на действителността.

Най-голямата отговорност, която имате като собственик на малък бизнес, е сигурността на своите служители и клиенти. А кой е най-лесният начин да ги защитите? Застраховка на търговски обекти, която ще Ви спести притесненията от капризите на времето или злоумишлени действия на трети лица.

Кафене интериорНезависимо дали най-после сте послушали съвета на близките си, че готвенето Ви трябва да се превърне от хоби в професия и сте отворили своя собствена пекарна, или пък IT фирмата Ви се разраства и обмисляте преместване в нов по-голям офис, сградата и оборудването Ви имат нужда от защита. С имуществена застраховка, Вие можете да сте спокойни, че дори при природно бедствие, имате надежден партньор в лицето на Вашия застраховател и ще можете скоро да възстановите нанесените щети, за да се върнете към нормален процес на работа без изоставащи проекти и разочаровани клиенти.

За Кого е Предназначено Имущественото Застраховане?

Застраховката на търговски обекти може да се сключи от физически или юридически лица и покрива движимо и недвижимо имущество. Недвижимото имущество, което можете да застраховате, включва:

 • офиси, търговски обекти, производствени сгради
 • производствени предприятия
 • магазини, складове
 • селскостопански обекти
 • обекти на държавната и общинска администрация
 • обекти на образование, здравеопазване и др.

Разбира се, за да можете да се върнете възможно най-бързо към нормален темп на работа с възможно най-малко загуби поради прекъсване дейността на компанията, е необходимо да бъде застраховано и оборудването, което използвате, за да предлагате продуктите и услугите си. Движимото имущество, което можете да застраховате включва оборудване, машини и съоръжения, стопански инвентар, стоково-материални запаси.

Срещу Какво Сте Застраховани със Застраховка Имущество?

Модерен офисМодерният Ви просторен офис или кокетно магазинче, в което продавате ръчно изработени уникати, са защитени от редица рискове. В последно време, климатичните промени стават все по-осезаеми, като резултатът са поройни дъждове и наводнения, бури, мълнии, и други. Единият от покритите рискове по полицата са точно тези природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони. Друг важен покрит риск е пожар, както и последиците от гасенето му. Макар и не толкова често срещани, но също включени в полицата са експлозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях са покрити рискове.

Други събития, възникнали в следствие на природни явления, които са покрити рискове, са свличане или срутване на земни пластове, както и тежест от естествено натрупване на сняг или лед. Полицата покрива също:

 • измокряне в резултат от авария на ВиК
 • злоумишлени действия на трети лица (вандализъм)
 • удар от пътно превозно средство или животно
 • късо съединение и токов удар
 • загуба на доход от наем
 • разходи, направени за разчистване на останки, разглобяване или
 • разрушаване
 • разходи за ограждане или укрепване, хонорари на архитекти и/ или експерт

При Застраховка Имущество са възможни и допълнителни покрития като кражба чрез взлом, грабеж, земетресение, счупване на трайно монтирани стъкла, гражданска отговорност, пари в каса.

Има няколко начина за определяне застрахователната сума по Застраховка Търговски Обекти и Офиси, които се определят от застрахованото имущество. Можете да сключите застраховка на база действителна стойност на имуществото, определена за всяко едно по отделно, или на база “Първи риск”. Съществува и вариант, при които част от допълнителните рискове могат да бъдат с лимити, договорени на база „Първи риск“.

За да направите най-подходящия избор за Вас и Вашия офис или друг търговски обект, попълнете нашата кoнтактна форма, за да получите повече информация. А ако се нуждаете от помощ за избор на застраховка домашно имущество, посетете страницата ни с повече детайли за цени и покрития. Само след няколко стъпки ще разполагате с най-доброто решение за нуждите Ви.

Коментарите към тази публикация са затворени.