Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер

Застраховка
Доброволно Здравно Осигуряване
Какво Да Очаквам?

Иконка-часовникДенонощен кол център
Иконка-бизнесменПерсонални застрахователни решения
Иконка-щитДългогодишен опит в застраховането
Иконка-плащанеБезплатно напомняне с SMS и бърза доставка

Искате да сте спокойни ако Ви се наложи да постъпите в здравно заведение? Скоро очаквате нов член на семейството и искате всичко да мине по мед и масло? Застраховка Доброволно Здравно Осигуряване е правилният избор за Вас. Ние ще се погрижим лечението Ви, както и престоят Ви в болница, ако се нуждаете от такъв, да са напълно обезпечени.

Мога ли да се Застраховам?

Ако сте физическо лице на възраст от 0 до 64 години, тогава да, можете да сключите Застраховка Доброволно Здравно Осигуряване.

Какви Рискове покрива Застраховката Доброволно Здравно Осигуряване?

Макар и многобройни и разнообразни, здравните рискове могат да бъдат обединени в няколко групи. Ние от Мусала Иншурънс Брокер, заедно с нашите застрахователни партньори, сме се погрижили Вие да сте защитени от всички тях. Покритията са валидни за случаи на злополука и заболяване. Здравноосигурителните покрития по тази полица са:

 • Извънболнична медицинска помощ – включва прегледи и изследвания при свободно избран лекар;
 • Болнична медицинска помощ – включва диагностика и лечение в стационарни условия в болници и клиники, медицински изследвания, манипулации и оперативно лечение;
 • Подобряване на здравето и предпазване от заболяване – включва профилактични медицински дейности, свързани с ранно откриване на заболявания;
 • Допълнителни здравни услуги и стоки – лекарствени средства за домашно лечение, помощни средства, санитарен транспорт и др.;
 • Дентална помощ.

Както сте се досетили има и изключения, като някои от тях могат да бъдат включени в застрахователната Ви полица, при Ваше желание, срещу допълнителна премия.

 • Военни действия, граждански размирици, радиоактивни аварии и епидемии от локален или национален мащаб, обявени от Министерство на Здравеопазването (МЗ) и/ или Министерството на Извънредните Ситуации;
 • Лечение на алкохолизъм, наркомания, пристрастяване към лекарствени вещества, както и породени от тях заболявания, а също така и увреждане на здравето, вследствие системна употреба на тези вещества, както и самонаранявания;
 • Програми и лечение за наднормено тегло, обстипация, тютюнопушене, косопад, лечение на стерилитет, смяна на пола, импотентност, нощна апнея;
 • Лечение на следните дерматологични заболявания – гъбички на ноктите (онихомикоза), витилиго, себорея, външни кожни образувания – липоми и други мастни образувания, отстраняване на невуси, акне и лечение на менопауза;
 • Козметични и пластични корекции или други козметични услуги, освен в случаите на злополука, когато са наложителни поради груби увреждания на кожата и подлежащите тъкани;
 • Всяко едно болестно състояние на зъбите и устната кухина, освен ако е част от договорено покритие на дентална помощ по пакет Дентална помощ;
 • Профилактични прегледи, имунизации и ваксинации, извършване на тестове за СПИН или HIV носители, освен ако са част от договорен здравноосигурителен пакет или са проведени като част от предоперативна подготовка;
 • Акупунктура, ирисодиагностика, лъчелечение, химиотерапия, балнеолечение, вкл. мануалнатерапия и масажи, спа-процедури, лечение с нетрадиционни методи и средства и всяко лечение, което не е препоръчано и проведено от дипломиран лекар, рехабилитация в заведения, които не са регистрирани като лечебни по Закона за Лечебните Заведения;
 • Бременност /нормална и патологична/, раждане и породени от тях усложнения, освен ако осигурителят изрично ги е приел при сключване на договора;
 • Всички хронични и предходни заболявания, които осигуреното лице е имало преди или при сключване на здравноосигурителния договор, освен ако осигурителят не ги е приел изрично при сключване на договора;
 • Хемодиализа, хемотрансфузия, трансплантация на органи и тъкани;
 • Лечение на онкологични заболявания и туберкулоза, диагностицирани преди сключване на договора;
 • Спешна помощ, оказвана по реда на Наредба № 25 на МЗ за оказване на спешна медицинска помощ /Обн. ДВ., бр.98/1999г./, без да е предварително съгласувано;
 • Настаняване в хосписи и домове за самотни хора, освен ако не е обект на покритие на специален пакет.

Всичко, Което Трябва да Знам за Застраховка Доброволно Здравно Осигуряване

Застрахователят сключва срещу платена премия здравноосигуритени договори, с които финансово обезпечава определени здравни услуги и стоки, предоставени Ви през срока на здравноосигурителния договор. Финансовото обезпечаване включва възстановяване на направени от Вас разходи и изплащане на суми на изпълнителите на медицинска помощ, извършили лечението Ви.

Здравноосигурителните договори могат да бъдат индивидуални, семейни и групови, и се сключват за срок от 1 година. Като застраховката е поименна, и на всяко застраховано лице се издава персонална карта на осигуреното лице.

Застрахователна Сума

Застрахователната сума е горната граница на отговорността на застрахователя. Лимитите на отговорност са посочени в здравноосигурителния договор.

Застрахователна Премия

Премията се заплаща според договора и здравноосигурителната компания. От значение при определяне на здравната премия са възрастта на осигуреното лице и здравословното му състояние.

Застрахователно Обезщетение

За възстановяване на извършените разходи, в 15 дневен срок от предоставянето на здравните услуги и стоки, Вие трябва да представите следните общи документи към всяка здравна услуга и стока:

 • Заявление по образец;
 • Копие на здравноосигурителен договор, документ от работодателя, че сте осигурен или здравноосигурителен талон/ карта;
 • Сведение за извършена здравна услуга по образец или амбулаторен лист от прегледа;
 • Подробна фактура за извършения разход в оригинал и прикрепен фискален бон;
 • Допълнителни документи, които могат да бъдат изискуеми, в зависимост от ползваните здравни услуги и стоки;
 • Копие на резултатите от медицински изследвания (при извършени изследвания);
 • Рецепти за лекарства, корекционни стъкла или помощни средства;
 • Епикриза (при болничен престой);
 • Медицински свидетелства и др.

Ако Пострадам?

Ако пострадате и имате нужда от медицинска помощ, Вие имате право да ползвате договорените здравни услуги и стоки навсякъде в страната, да избирате свободно лекуващ лекар и лечебно заведение между изпълнителите на медицинска помощ.

Когато здравните услуги и стоки се предоставят от Здравно заведение, с което застрахователят има сключен договор Вие, преди ползването им, се свързвате с лекаря-координатор от състава на изпълнителя, който направлява лечението и оформя необходимите медицински и осигурителни документи.

Списък с имената на лекарите-координатори можете да получите от нас при сключване на здравноосигурителния договор заедно със списъка на лечебните заведения, с които има сключен договор.

Плащането на разходите за здравните услуги и стоки се извършва от застрахователя до размера на осигурителната сума и лимита на отговорност, посочени в здравноосигурителния договор, без Ваше участие.

Когато здравните услуги и стоки се предоставят от изпълнители на медицинска помощ, с които няма сключен договор, същите се заплащат от Вас и въз основа на представени документи Ви се възстановява извършените разходи до размера на договорената осигурителна сума или лимит на отговорност.

Допълнителни Ползи от Застраховка Доброволно Здравно Осигуряване

В допълнение към всички вече споменати ползи, тук можете да намерите още такива, разпределени в зависимост от това дали сте работодател или осигурени лице

Ползи за Осигурено Лице

 • Спокойствие и сигурност за решаването на всеки здравословен проблем;
 • Персонална грижа;
 • Икономия на време;
 • Медицинско обслужване чрез медицински координатор или медико-дентален център и Call center;
 • Възможност за ползване на най-модерното медицинско оборудване, най-добрите специалисти, консултации с хабилитирани лица, медицински транспорт;
 • Ранно диагностициране на заболявания, навременно лечение и общо подобряване на здравето;
 • Поименна индивидуална здравна карта;
 • Договори за директно разплащане с всички по-големи медицински центрове и болнични заведения.

Ползи за Работодателя

 • Повишена мотивираност на служителите;
 • Подобряване на качеството на работа;
 • По-добра работна атмосфера;
 • Ангажираност и лоялност на служителите;
 • Намаляване на отсъствията по болест;
 • Информация за здравния статус на служителите;
 • Ползване на данъчни преференции до 60,00 лв. на човек месечно съгласно чл. 208 от ЗКПО.