Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер
Михаил Милев
 0

Застрахователна Сума при Застраховка Каско: Защо е Важна?

Какво е застрахователна сума при Автокаско?

Чл. 346. от Кодекса за застраховането гласи: Застрахователна сума (лимит на отговорност) е договорената между страните или определената с нормативен акт и посочена в застрахователния договор парична сума, представляваща горна граница на отговорността на застрахователя към застрахования, третото ползващо се лице или към третото увредено лице.

Значението на термина застрахователна сума придобива различни нюанси в зависимост от вида застраховане, за който се отнася. Днес ще обърнем внимание на застрахователната сума в автомобилното застраховане и по-конкретно при застраховка Автокаско.

Застрахователната сума се договаря между Вас и застрахователя

на база предоставените данни за марка, модел и модификация на автомобила, година на производство и други негови технически характеристики.

калкулаторЗастрахователната сума на МПС е равна на действителната стойност на МПС към датата на сключване на застрахователния договор, освен ако не е уговорено друго в застрахователната полица. В застрахователната сума на МПС може да бъде включена и стойността на допълнително монтираното и трайно прикрепено оборудване в МПС, което не е фабрично. Обикновено общата стойност на допълнително монтираното в МПС не може да надвишава конкретен процент от застрахователната сума. Застрахователната сума може да се определи в лева или валута (обикновено в евро) по избор на застраховащия. Всеки застраховател избира сам методиката за определяне на застрахователна сума. Преди години основен метод за оценка на МПС беше каталог “Супер Шваке” на Евротакс.

Днес обемистият и труден за боравене каталог все повече бива изместен от съвременни електронни модули за оценка на автомобили. Така времето за оценка на действителна стойност на автомобилите се намаля значително и буквално за около минута имаме представа колко струва едно МПС. Друго голямо предимство е и ограничаване на възможността за допускане на грешка. Някои застрахователи разчитат на това, че пазарът най-добре определя цената на автомобила и приемат пазарната цена за действителна стойност.

Действителната стойност на нови МПС се приема стойността, записана във фактурата за придобиване. Важно е да знаете, че някои застрахователи приемат това условие ако не е изтекъл срок по-дълъг от 6 месеца от датата на издаване на фактурата.

Какви са последиците от неправилно определяне на застрахователната сума?

Отговорността на застрахователя е до размера на застрахователната сума, но не повече от действителната стойност на МПС-то към датата на настъпване на застрахователно събитие! Но какво означава това?

застрахователната сумаНека вземем например вариант, при който застрахования е поискал при сключване на полица Автокаско по-ниска застрахователна сума от определената. В този случай се прилагат правилата на подзастраховането – при застрахователно събитие обезщетението се намалява в пропорция, равна на съотношението между поисканата от застрахования и определената от застрахователя сума. Избора на по-ниска сума може да окаже негативно влияние за получаване на пълно обезщетение, дори и на дребни и незначителни щети.

Не препоръчваме и обратния вариант, при който застраховате автомобила си на по-висока (завишена) застрахователна сума от определената или наличие на надзастраховане. Отговорността на застрахователя и тук е до размера на действителна стойност към деня на събитието и платената допълнителна премия за по-висока застрахователна сума остава за ваша сметка.

Коментарите към тази публикация са затворени.