Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер
Михаил Милев
 0

Защо да сключим застраховка отмяна на пътуване

Ползите от сключване на застраховка отмяна на пътуване

В този забързан свят вече отпуската се планира с месеци напред. Закупуват се самолетни билети на изгодни цени или пакетни екскурзии и почивки с отстъпки за ранно записване три – пет месеца по рано. Но какво ще стане, ако в последния момент пътуването Ви се осуети? Самолетните и туристически компании не могат да Ви възстановят платените суми. Решение на този проблем може да ни даде  застраховка „Отмяна на пътуване“.  Тя обезщетява разходи за предплатени резервации и самолетни билети, в случай на невъзможност да се осъществи Вашето планирано пътуване/самолетен билет поради  медицински и немедицински причини, независещи от Вас и непредвидими към момента на сключване на застраховката.


Застраховката може да се сключи в няколко варианта – Отмяна на пътуване, Анулиране на самолетен билет, Хотелско настаняване. 

Защо Ви е необходима застраховка Отмяна на пътуването? Защото всичко може да се случи, а застраховката ще Ви покрие невъзстановимите разходи , вследствие на следните медицински и немедицински причини за отмяна, прекъсване или съкращаване на пътуването:

  • Ако Вие или Ваш близък роднина се разболее
  • Ако настъпи злополука или смърт с Вас, роднина или бизнес партньор.
  • Ако понесете материални щети в жилището си, в резултат на пожар, кражба чрез взлом или стихийни бедствия, чиято сериозност налага Вашето присъствие там. 
  • Ако работодателят Ви откаже отпуск или Ви освободи от работа.
  • Ако Ви откраднат документи или Ви предявят иск за развод, или Ви призоват  по дело в съда.

Покриват се още Разходи за удължаване на пътуването – възстановяват Ви се извършените разходи за хотелско настаняване и пътни разноски в случай на невъзможност за отпътуване/завръщане/ поради настъпването на форсмажорно обстоятелство /природно бедствие, блокади, стачки,  правителствени забрани и др./

Като допълнение има включен и риск „Закъснение на самолетен полет” – ще Ви се изплати обезщетение в размер на 10 лева за всеки час от първите 12 часа забавяне и по 100 лева за всеки 12 часа след това, но за не повече от 36 часа забавяне.

Желателно е да сключите полицата веднага /не по-късно от 5 дни/ след закупуването на самолетния билет, подписване на договор за туристическия пакет или хотелска резервация, но до началната дата да остават повече от 10 дни.

Срокът на застраховката е от датата на сключване до приключване на пътуването. Застрахователната сума е сборът от разходите, които сте заплатили или са по договор за туристически пакет. Цената е зависима от застрахователната сума и периода на покритие.

Може да се възползвате от покритията по тази застраховка  не само при пътуване до различните краища на света, но и при почивки в България.  

Какви са ползите от сключване на застраховка Отмяна на пътуване?

Тя Ви дава спокойствие за финансите Ви при организиране на пътуване.

Осигурява ви покритие в случай на непредвидени здравни, служебни и материални събития, които могат да възпрепятстват твоето пътуване.

За Ваше улеснение Застраховката може да се сключи онлайн.

Неочакваните събития вече не могат да помрачат отпуската Ви, могат само да я отложат без финансови загуби за Вас.

Използвайте услугите на застрахователен консултант – брокер, който ще Ви е в помощ при избора.

Използвайте онлайн платформата ни – винаги има наш консултант, който да отговори на въпросите Ви.

Коментарите към тази публикация са затворени.