Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер
Михаил Милев
 0

Сертификат „Зелена карта” и Най-Важното За Нея

В чужбина с автомобил? Защо не? Но както у нас в България, така и в чужбина наличието на валидна застраховката гражданска отговорност е задължително. От няколко години насам всяка застраховка гражданска отговорност е валидна и зад граница. Но как да удостоверите наличието на валидна гражданска отговорност при проверка например в съседна Македония? Достатъчно е само да покажете Вашата зелена карта.

Всеки сключил застраховка ГО разполага и със зелената карта, но знаете ли за какво служи, къде е задължителна или как се използва. Ето полезна и важна информация относно „зеления” сертификат:

Какво е сертификат „Зелена карта”

Зелена карта сертификатЕвропейската система „Зелена карта” е създадена и функционира от 1949г. Самия застрахователният сертификат се въвежда през 1953г. Целта е била да се създадат условия, при които пострадали при ПТП лица да бъдат обезщетени за причинените щети от МПС с чужд регистрационен номер. Сертификатът „Зелена карта“ е международен унифициран документ, който е признат от всички държави членки в системата Зелена карта. Той удостоверява, че притежателят има сключена и валидна застраховка Гражданска отговорност. Сертификатът „Зелена карта” покрива отговорността на собственика и водача на моторното превозно средство в трета държава в случай, че причини имуществени и/или неимуществени щети на трети лица.

Кога е необходима „Зелена карта”

При пътуване в Държави членки на ЕИП, Андора, Швейцария и Сърбия, няма задължение да носите със себе си сертификатът. Задължителен е сертификата „Зелена карта” при пътуване в държавите различни от посочените например страни като Македония, Украйна или Русия. Пълният списък със страните членки фигурира на самата зелена карта, като на гърбът й са описани в детайли пълните координати с актуални адреси и телефони на всяко едно от представителствата. Препоръчваме Ви да носите със себе си валиден сертификат за целия срок, в който ще пребивавате в чужбина винаги, когато излизате зад граница – независимо къде. Бланката на сертификата е добре разпознаваема във всички държави, поради нейната унифицираност и за местните контролни органи няма да бъдат затруднени в разчитането на необходимата им информация.

Важно!

Косово не е член на системата „Зелена карта“. Ако Ви се налага преминаване през тази територия , следва да се снабдите на влизане на граничния пункт със застраховка „Гражданска отговорност“, валидна за Косово.

Как да получите „Зелена карта”

У нас първоначално зелената карта представлява съвсем отделен застрахователен продукт и се продаваше отделно от задължителната гражданска отговорност. Впоследствие стана част от нея, като след допълнително заплащане получавахте самия сертификат за разширение на териториалното покритие. Днес сертификат „Зелена карта” се издава заедно с полицата по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите без да е необходимо събиране на допълнителна премия или друго доплащане. Териториална валидност на сертификата „Зелена карта“ не се допуска зачертаване на държави и е валиден за всички членки на международното споразумение зелена карта.

Коментарите към тази публикация са затворени.