Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер
Михаил Милев
 0

Какво Трябва да Знаем за Бонус-Малус Системата по Застраховка Гражданска Отговорност

Ако притежавате автомобил или сте активен шофьор със сигурност сте срещнали в медиите заглавия като : „Гражданска отговорност“ може да поскъпне с 200% за нарушителите” или пък „Добросъвестните водачи с по-евтина застраховка догодина”. В началото на следващата година ще бъде готова и въведена системата „бонус-малус“ при застраховките Гражданска отговорност,според КФН.

Но какво всъщност е бонус-малус система?

Системата „Бонус-Малус“ е техника(средство,метод) за„отстъпки и добавки“ към застрахователната премия при определени условия. Този термин има латински произход и означава „добро-лошо“. Тази система се прилага в застраховането чрез отстъпка (бонус) или надбавка (малус) към застрахователната премия при подновяване на застраховката. Целта на системата е преди всичко да влияе върху “лошите“ водачи на автомобили, за да се намалят щетите при ПТП в резултат на рисково управлението на автомобил. От друга страна действа и като стимул за превенция на „добрите“ водачи. Чрез стимулиране на „добрите“ и наказване на „лошите“ водачи на МПС се постига справедливост при плащането на застрахователната премия. Чрез системата се индивидуализира премията според историята на виновно нанесените щети на управлявания автомобил или причинените с него вреди на трети лица от застрахования. Под различни форми тази система за ценообразуване се прилага при автомобилното застраховане в цял свят, най-вече при задължителната застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, както и при доброволната застраховка Автокаско.Такъв тип системи са въведени в почти всички стани в Европа, като в някой от тях се използват от повече от 100 години. Системата „Бонус-Малус” започва да се прилага във Великобритания от 1914 г., в Швейцария тази система като задължителна се въвежда от 1929 г., в Германия ”бонус” се въвежда през 1954 г. и “малус” през 1969 г., в Белгия и Франция системата се въвежда през 1971 г.

Как работи системата бонус-малус?

При въвеждане на системата застрахованият стартира с “базова премия” и след това в зависимост от отсъствието или наличието на виновно причинени от него щети се прави съответният “бонус” или “малус” на годишната застрахователна премията за следващ период. Отразяването и прилагането на отстъпка или завишение е известно като стъпала или коефициенти. Възможно е да се прилагат различни на брой и по размери коефициенти или стъпала по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите. В повечето страни, в които се прилага системата са приети около 20 стъпала, като това са едни от най-сложно работещите системи.

Бонус-Малус Системата по Застраховка ГражданскаЗа да добиете по-ясна представа Ви представяме един опростен примерен вариант за прилагане на бонус-малус система по застраховка гражданска отговорност: В посоченият пример има 22 класа или стъпала, 9 от които предоставят отстъпка при подновяване, а 12 налагат завишение:

Въвеждане на системата в България

Гръцката структура на „Ърнст и Янг Бизнес Адвайзори Сълушънс“ е международната компания, която е избрана за консултант за създаване на методологията, оценката на риска и изготвянето на изискванията за системата „бонус-малус“ при сключването на застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в България. От средата на месец Ноември се провеждат тестове по свързаността между системите на МВР, Гаранционен фонд и застрахователите. Извлечените данни за липса или наличие на виновно причинени ПТП-та се отчитат, но за момента не се прилага редукционен коефициент. Очакванията са пълното въвеждане и нормално функциониране на системата да бъде в началото на 2018 –а година.

Коментарите към тази публикация са затворени.