Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер
Михаил Милев
 0

Какво Покрива Застраховка Домашно Имущество

Домът е може би е едно от най-важните и ценни неща, разбира се след живота и здравето на нас и нашето семейство. Домът за нас е и нещо повече от няколко стени и тавани, домът съхранява спомени, в него започват да се пишат истории.

Със сключването на полица „Домашно имущество” ние си купуваме спокойствие и сигурност за семейството.

АпартаментПървото нещо, което застраховаме е недвижимото имущество – самата сграда. Разбира се всеки избира къде да живее, затова на застраховане подлежат както сгради в градовете, така и къщи или етажи от къщи в по-малки населени места. Можем да застраховаме и вилни сгради, стопански постройки,тавани, мазета, гаражи, дори и извършените подобренията, които сме правили в нашите домове. Добре е да знаете, че към сградата се включват и всички врати и прозорци, стени и тавани, подови настилки, тераси, също така и електрическата, водопроводна и канализационна инсталации.

След като застраховаме сградата, добре е да помислим и за движимото имущество – наличната покъщнина и обзавеждане, домакински електроуреди, климатици, битова електроника, лични и други вещи, използвани в домакинството.

По-добра и по-пълна защита получаваме, когато включим както недвижимото, така и движимото имущество в нашата полица. Изборът да застраховаме само единия вид разбира се, е възможен и зависи от собствените ни потребности. При специални условия можете да застраховате и имущество като басейни, соларни инсталации, тенти, котли за отопление и други. Също така могат да се застраховат и притежавани от нас произведения на изкуството – картини, гоблени и други предмети с антикварна стойност.

Обект на застраховане или рискове, при които застрахователя ще ни обезщети


Преценката какво да покрива застрахователната полица е индивидулна.
Някои предпочитат да сключат застраховка имущество включваща обичайни рискове като: пожар, природни бедствия и земетресение. Така сключени, полиците са с ограничена застрахователна защита и не могат да ни предпазят напълно. Препоръчвам да се запознаете с всички предлагани рискове и по възможност да ги включите в своята полица. Подробно описание на покритите рискове ще намерите в Общите условия, които са неразделна част от полицата Домашно имущество.

Каква е цената на застраховка домашно имущество?

Застрахователната премия или цената на застраховката се влияе от множество фактори. От съществено значение е местоположението, застрахователните суми, избраните рискове и условия и други фактори определящи крайната цена на застраховката. Унифицираните пакетни застраховки улесняват сключването като предлагат готови пакети от рискове и застрахователни суми – Вие само трябва да изберете най-подходящия за Вас. Ще Ви дам един пример: Да разгледаме пакетна застраховка включваща:

  • Сключване на застраховка Домашно имуществоСграда със застрахователна сума 20 000 лв.
  • Включено обзавеждане за 5 000 лв.
  • Кражба чрез взлом или техническо средство до 2 000лв.
  • Гражданска отговорност към трети лица /обикновено за нанесени вреди на съседи/ до 5 000 лв.
  • Чупене на стъкла до 1 000 лв.

Премия за 1 година – 41,31лв. като има опция и за разсрочено плащане на две, три и четири вноски, без завишение на премията.

Разбира се, ако предложените застрахователни суми, покрити рискове и условия на пакетните застраховки „Домашно имущество“ не съвпадат изцяло с Вашите потребности, може да се обърнете към нас, за да изготвим индивидуална оферта и да сключите застраховка, отговаряща напълно на Вашите желания.

Коментарите към тази публикация са затворени.