Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер
Михаил Милев
 0

Каква е Разликата между Видовете Застраховка Автокаско?

Автомобилното застраховане е сред най-търсените и популярни продукти, предлагани от застрахователните компании, като разбира се най-често сключваните видове полици са задължителната Гражданска отговорност и Застраховка Каско. Но докато всички собственици сключват Гражданска отговорност, защото в противен случай подлежат на санкция, то сключването на Каско е доброволен и отговорен избор, когато искаме да си осигурим допълнителна защита.

При сключено Каско, застрахователната компания покрива частично или изцяло бъдещите разходи за сервизни и други услуги за отстраняване на щети вследствие на пътен инцидент, кражба или неволно самопричинени вреди по МПС-то. Целта е автомобилът да бъде възстановен до състоянието, в което е бил към момента на сключване на застраховката Каско. Именно с цел обективна оценка на състоянието, автомобилът трябва да бъде представен за първоначален оглед, като е добре да имате предвид, че застрахователят има право да изисква определени условия преди сключване на застраховката като наличие на аларма и/ или имобилайзер или монтиране на допълнително средство за защита-втори имобилайзер или GPS тракер. Размерът на застрахователната премия варира според избраните от Вас покрития, като има три основни клаузи при Застраховка Каско.

Покрития при Клауза Минимално Каско

Паднало върху кола дървоАвтомобилът е сериозна инвестиция – за повечето хора, това е най-ценното притежание след дома и е много повече от просто средство за придвижване. Със сключена клауза Минимално Каско, покритите рискове включват пожар и/ или експлозия, възникнали по време на експлоатация на превозното средство, както и природни бедствия, които могат да бъдат:

  • буря, ураган, удар от мълния, проливен дъжд, градушка, морски вълни,
  • паднали върху МПС-то снежна маса или ледени късове, твърди тела и предмети,
  • наводнение, падащи дървета и клони вследствие природни бедствия.

Какво Покрива Клауза Частично Каско?

Застраховка Каско може да бъде сключена от физически и юридически лица за всякакъв вид МПС и когато имате нужда от повече покрити рискове за Вашия автомобил, можете да изберете клауза Частично Каско, при която освен рисковете от Минимално Каско – пожар и природни бедствия – са добавени и:

  • Щети от сблъскване на МПС с подвижни, неподвижни предмети или други МПС, удар от хора или животни, от препятствия по пътното платно, внезапно отворил се капак или врата по време на движение.
  • Увреждане на застрахованото МПС от друго пътно превозно средство, животно или предмет, докато застрахованото МПС е било паркирано.
  • Злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в механично, химично или друго въздействие върху застрахованото МПС.

Клауза Кражба и Грабеж на Цялото МПС

В такава изключително неприятна ситуация, когато откривате, че Вашият автомобил е бил откраднат, можете да разчитате на сигурен партньор в лицето на своя застраховател, тъй като полицата покрива кражба на цялото МПС или грабеж на цялото МПС. В зависимост от вашите нужди по застраховка Каско можете да изберете само това покритие. Разбира се, щети различни от кражба и грабеж не са покрити.

Клауза Пълно Каско или Всички Рискове

Zastrahovka kaskoКогато искате да си осигурите пълно спокойствие и да защитите семейния или служебния автомобил не само от опасностите на неспокойния климат или неприятни ситуации на пътя, но също и вандализъм или кражба, Вашият избор е клауза Пълно Каско. Клауза Пълно Каско обединява покритието от рискове, групирани в застрахователни клаузи Минимално и Частично Каско както и Кражба в едно общо комплексно покритие,като ви предлага най-подходящата защита за автомобила

Обикновено Застраховка Каско се сключва за срок от 1 година. Застрахователната сума не може да надвишава действителната стойност на МПС-то към датата на сключване на полицата, а застрахователна премия се определя от застрахователя в зависимост от избраните от Вас покрития. Застраховка Каско е валидна за територията на Република България и държавите-членки на Европейския Съюз и на държавите-членки на Международното Споразумение „Зелена карта”. Можете да сключите Вашата застраховка в офис на представител или лесно и удобно онлайн – чрез нашия калкулатор Каско за сключване на застраховки онлайн.

Коментарите към тази публикация са затворени.