Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер
Михаил Милев
 0

Как да Отремонтирате Автомобила Със Застраховка Каско

Днес почти всеки разполага със собствен автомобил. Много често дори за да се сдобием с желания автомобил се налага да спестяваме, понякога с години. И вече горди собственици на Вашето ново возило, бихте искали да си осигурите защита и спокойствие, както за автомобила си така и за самия себе си. Нали така? Няма по-добро решение за осигуряване на протекция на Вашето МПС от застраховка Каско. При сключване на застраховка каско за автомобила си се запознайте с вариантите за отстраняване на евентуалните щети, които биха могли да настъпят. Нали за това все пак сключвате застраховката?

Вашите задължения при настъпване на застрахователно събитие

Първото, а и може би най-важно е правилната и навременна реакция. При настъпване на каквото и да е застрахователно събитие от дребни и незначителни одрасквания, до тежко ПТП или пожар например, трябва да съобщите своевременно. Според вида на застрахователното събитие са налице както срокове за уведомяване на застрахователя (при леки щети срокът е от 3 до 5 дни, докато при кражба например срокът е 24 часа), така и документи от компетентни органи, необходими за доказване на самото събитие. Разчитайки на доверен партньор, още при настъпването или узнаването на събитието с телефонно обаждане на денонощния ни кол център по всяко време ще получите консултация и инструкции в конкретната ситуация какви мерки да се предприемат.

Оглед и оценка на щетите

Пътно произшествиеСлед като сте уведомили за настъпило застрахователно събитие, следва да представите автомобила си за оглед и описание на щетите. Служители на застрахователната компания ще заснемат и определят степента на увреждания по Вашия автомобил. В някои случаи може да се наложи да се извърши повторен, допълнителен оглед за коректно описване на всички увреждания. Внимавайте за сроковете, в които допълнителния оглед трябва да бъде извършен. Попитайте дали ще се налага повторен оглед и ако да направете уговорка със застрахователя. В случай, че не можете да предоставите автомобила за оглед, поради обездвижването му отново трябва да посетите центърът за огледи на щети за да предявите писмена претенция, както и да уточните къде и кога може да бъде огледан автомобила от представители на застрахователя. Препоръчваме Ви да присъствате лично при всички огледи, независимо дали са на място при застрахователя или на друго място (например в авто сервиз). Така ще сте информирани в детайли с процедурата по ликвидиране на вашата щета, а и ще окажете контрол за правилното описване на повредите.

Възстановяване на щетите

Вече описани констатираните щети е ред на тяхното възстановяване. Пред Вас стои избор на варианти за ремонт. Този избор зависи от сключената полица Автокаско. Ще ви върна малко назад още при търсенето на варианти и оферти. Уточнихте ли при сключване на каско полицата какви налични опции ще имате при възстановяването на евентуални щети? Това е изключително важно при избора на автокаско. Най-примамливата ценово оферта може да се окаже не това, от което се нуждаете наистина. Разгледайте всички възможности и съобразете избора си с Вашите потребности. Възможните варианти при ликвидирането на щети по каско са:

  • Чрез експертна оценка по методика на застрахователя. Най-често се прилага при по-стари автомобили, при които няма опция за отстраняване на щети в Доверен сервиз. Добре е да знаете, че има застрахователни компании, при които опцията доверен сервиз не е обвързана с възрастта на автомобила. Достатъчно е да бъде платена минимална премия осигуряваща право на доверен сервиз. Внимавайте – експертната оценка може да се окаже недостатъчна за покриването на разходите за ремонт. Не забравяйте да представите автомобила си за оглед и заснемане след отстраняване на щетите за които е изплатено обезщетение. Ако пропуснете това, то за застрахователя няма да се считат за отстранени и евентуални претенции за нови щети върху същите детайли няма да бъдат уважени.

  • Кола в автосервизОтстраняване на щети в доверен сервиз на застрахователната компания – Тук отстраняването на щети се извършва в автосервиз с който застрахователната компания има сключен договор. При завеждането на претенция се предлага списък със сервизи, които да отремонтират Вашият автомобил. Вашият ангажимент се изразява само в уговорка с избрания сервиз за дата и час на постъпване. При влизането на автомобила за ремонт носете изготвения опис на щетите и възлагателното писмо, с което застрахователят възлага извършването на самия ремонт . Сервизът извършва всичко необходимо за възстановяване на автомобила Ви. Вие не заплащате нищо – разходите за извършения ремонт се поемат от застрахователя. Заснимането на отстранените щети се извършва от автосервиза, като с това доказва пред застрахователя извършения ремонт. Като важен момент тук е срокът на самото възлагателно писмо. Ако ремонтът не се извърши в определения срок ще се наложи да презаверите писмото, като посетите офис на застрахователя и бъде извършен контролен оглед на автомобила.

  • Отремонтиране на автомобила и представяне фактури за извършения ремонт, които да бъдат осребрени. Тази възможност се предоставя само ако полицата Автокаско е сключена с опция за ползване на доверен или официален сервиз. За отстраняването на щетите Вие не желаете да ползвате услуги на доверените партньори на застрахователя, а имате например по-голямо доверие на друг сервиз, който познавате добре. Всяка стъпка при ремонта на автомобила трябва да бъде съгласуван със застраховател. Първоначално се изготвя проформа фактура за стойността на ремонта. След разглеждане и одобрение от страна на застраховател самия ремонт може да започне. Този вариант има своите плюсове, но и някой минуси: изисква повече време, заплащате одобрената стойност на сервиза извършил услугата, след което застраховател ви възстановява сумата по банков път, и не на последно място отново ще трябва да предоставите автомобила за снимки и оглед на отстранение щети.

  • Отстраняване на щети в официален сервиз на марката вносител – Тази опция е възможна за сравнително нови автомобили на възраст до 4-5 години. Срещу допълнителна премия по-стари автомобили също могат да се възползват от тази опция. Официалния сервиз не означава само да се използват услугите, а и че имате право на замяна с оригинални части ако това се наложи.

Коментарите към тази публикация са затворени.