Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер
Михаил Милев
 0

Как да изберем туристическа застраховка

Пътуването по света вече е нещо достъпно и все повече хора прекарват отпуските си извън пределите на родината. Туристическите компании предлагат широк спектър от почивки и екскурзии и в най-отдалечените места на Земята. Не забравяйте да сключите туристическа застраховка за пътуване в чужбина, за да сте спокойни, че разходите при евентуалните здравословни  проблеми ще са покрити. Застрахователните  компании предлагат различни варианти на застраховката, целящи финансова защита, ако се наложи да покриете неочаквани разходи по време на пътуването- медицински разноски, дневни пари за болничен престой, загуба на багаж, отмяна или забавяне на полет и други.

За да изберете подходящата за Вас застраховка, ще разгледаме възможните покрити рискове на полицата.

Основното покритие по полиците са медицинските разходи, породени от злополука или акутно заболяване. Покриват се медицинските грижи и разноски за лечение, лекарства и лекарствени средства, образна диагностика при нужда,  разходи за превоз с линейка до най-близката болница, разходи за хирургическа намеса, стоматологични услуги. Включени са и разходи за репатриране до дома на застрахования в България. Покритието на тези медицинските разноски са до лимит от избраната застрахователна сума в договора за застраховка. Тук е важно да изберем достатъчната застрахователна сума. Компаниите предлагат обичайно суми от 5 000 евро/$ до 100 000 евро/$. При някои застрахователи има ограничения в лимитите за определени дестинации/САЩ и Канада/ и за покриване на разходите за лечение на по-възрастни хора – над 70 години. Има държави, които изискват минимален лимит / Русия – 30 000 евро/.

Различните туристически застраховки предлагат сключване на допълнителни покрития. Те включват други финансови плащания, които могат да ни изненадат в чужбина. Ще представим някои възможни услуги и покрития.

Злополука в чужбина – по това покритие може да се изплати обезщетение в случай на трайна нетрудоспособност или смърт на застрахования по време на пътуването.  Осигурява финансова помощ на близките ни при настъпване на най-страшното. В случай на нетрудоспособност средствата, изплатени от застраховката могат да подпомогнат издръжката на пострадалия.

Дневни пари за болничен престой – в случай на заболяване или злополука в чужбина, ако Ви се наложи хоспитализация, застраховката  ще покрие личните Ви разходи за периода на болничен престой. Размерът на сумата е различен при застрахователните компании и е между 10 и 20 евро на ден за определен период от време /10-20 дни/.

Разходи за издирване и спасяване -Застрахователят  ни покрива и възстановява разходи за издирване, спасяване, оказване на първична медицинска помощ и транспорт, ако сме на почивка в планински местности или  около водни басейни, включително извършени от специализирани спасителни служби.

Забавяне на полет– При забавяне или отмяна на редовен полет, застрахователят възстановява направените Ви разходи за покупка на храна, напитки, медикаменти и/или настаняване в хотел до определена сума.

Багаж и документи – Покриват се разходи за закупуване на вещи от първа необходимост до определен лимит при забавяне, загуба, повреда или кражба на багаж. Ако по време на пътуването ни откраднат или загубим личните си документи, застрахователната компания ни съдейства за издаване на дубликат или алтернативен документ и заплаща разходите ни.

Правна помощ – Застрахователната  компания покрива разходите Ви за адвокатска защита, в случай, че Ви е предявена съдебна претенция за щети, причинени на трети лица, непредумишлени действия или неспазване на местните разпоредби с административен характер.

Гражданска отговорност към трети лица – Застрахователят Ви ще покрие суми, които сте  задължени да платите за причинените вреди на трети лица, произтичащи от гражданската Ви отговорност.

Туристическата застраховка може да има покритие и при по-специфични дейности  като упражняване на екстремни спортове – при определени условия обикновено се заплаща допълнителна премия.

Ако по време на пътуването Ви настъпи ситуация, която е покрита по Вашата туристическа застраховка, е нужно незабавно да уведомите застрахователната компания. На всички застрахователни полици е записан денонощен телефон за връзка, на който да позвъните при събитие. Уведомяването е задължително условие, за да се активира плащане по полицата. Това е особено важно при полици с осигурен Асистънс – плащанията са директно от асистиращата компания към  лечебното заведение. На този телефон ще получите инструкции как да действате. 

Ако полицата Ви е без асистънс, е нужно да съберете всички разходни фактури за ползвани медицински услуги или закупени лекарствени средства и при завръщането си в  България да ги предоставите на застрахователната компания за възстановяване на разходите Ви.

 

Но как да изберем подходящата за нас туристическа застраховка?

Всички застрахователни компании предлагат туристическа застраховка и изборът на качествена защита може да се окаже трудна задача. Ние ще Ви предложим няколко съвета:

  • Сравнете предложенията на няколко различни компании;
  • Изберете достатъчната застрахователна сума;
  • Цената не винаги е най-важната, но попитайте за отстъпки – за семейство, за продължителен престой и други;
  • Прочетете общите условия;
  • Кои покрития са важни за Вас – напр. практикуване на зимни или екстремни спортове. Ако се нуждаете от специални покрития, полицата може да се оскъпи, но да Ви даде нужната сигурност.

Използвайте услугите на застрахователен консултант – брокер – за разясняване на покритията и удовлетворяване на изискванията Ви. Той ще Ви е в помощ при избора.

Използвайте онлайн платформата ни – винаги има наш консултант, който да отговори на въпросите Ви.

 

Коментарите към тази публикация са затворени.