Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер
Михаил Милев
 0

Как да изберем правилната застраховка Домашно имущество?

Защо е важно домът ни да бъде защитен?

В нашият живот собственото жилище е най – желаната и скъпоструваща инвестиция. Често се случва да неглижираме или оставяме на по – късен или по – удобен от финансова гледна точна момент, в който да сключим застраховка „Домашно имущество“. Това е важна и необходима стъпка, даваща сигурност и спокойствие на нас и семействата ни. Срещу неголяма вноска можем да си осигурим финансова помощ, в случай че настъпи събитие, което на навреди или разруши дома или части от него.

На Българския пазара този вид застраховки се предлагат от общо – застрахователните компании. Продуктите могат да бъдат с различни наименования, но обектите и покритията са идентични.

Полицата „ Домашно имущество“ се сключва за срок от една календарна година, освен ако не е уговорено друго. Премията може да се плати еднократно и на вноски. Договорът влиза в сила след заплаща на цялата премия или на първата вноска.

 

Какво можем да застраховаме?

Собствени и наети имущества, използвани в нашия бит и домакинства:

 • Къщи или части от тях, вилни сгради и прилежащите им стопански постройки с трайно монтираните им инсталации,  настилки, мазилки, окачени тавани и други, огради и басейни;
 • Обзавеждане и битова техника: мебели, електроуреди, аудиовизуална и електронна техника, лични и други вещи, произведения на изкуството и вещи от специален тип.

Какви са покритите рискове?

Основните покрития във всяка една полица „ Домашно имущество“ са пожар и последици от гасенето му, природни бедствия и наводнения.

За по – голяма сигурност можем да добавим и допълнителна защита на имуществото:

 • Земетресение; 
 • ВиК и електрически аварии;
 • Вандализъм;
 • Късо съединение;
 • Кражба  и грабеж.

пожарникари гасят пожар

Някои от дружествата прилагат франшиза (самоучастие) по риска „земетресение“ при изплащане на обезщетение. Неговият размер е 2% от застрахователната сума.. Други имат изисквания за прилагане на опис с марка и модел, сериен номер, цена в ново състояние на имуществото, застраховано по рисковете „кражба и грабеж“ . Тези особености, разбира се, могат да бъдат избегнати.

Още полезни открития, които не бива да пропускаме:

 • Чупене на стъкла  и витрини;
 • Отговорност на Застрахования към трети лица;
 •  Разходи за разчистване и алтернативно настаняване;
 • Загуба на доход от наем, в случай на  събитие, покрито по полицата;
 • Злополука на член от семейството;
 • Застраховка на домашен любимец;
 • Онлайн сигурност – защита  на онлайн самоличност, спор с търговец на дребно или бъде увреди онлайн репутацията.

Как се определя стойността на имуществото ни и какво обезщетение можем да очакваме?

Определящите фактори са населеното място на жилището, квадратурата и избора на застрахователна сума. Можем да посочим три варианта на определяне:

 • Според пазарната стойност на  имота – обикновено клиентът има най – точна и реална представа за стойността на дома си;
 • Според населеното място – всяко застрахователно дружество прилага  минимална застрахователна стойност според района. За по – големите градове  тази стойност е 800 лв за квадратен метър, а за по – малките е около 400 лв.
 • Според посочен лимит –  той може да бъде по – нисък от реалната стойност или минималната за съответното населено място. Отговорността на застрахователя е до избрания  лимит в застрахователния договор.Обикновено компаниите предлагат готови разработени варианти с готови покрития и премии.

Изплащането на обезщетения зависи от базата за определяне на застрахователната стойност на имуществото посочен в Общите условия на Застрахователя.

 • Възстановителна стойност  – обезщетението покрива разходи за възстановяване на увреденото имущество в ново състояние;
 • Действителна стойност –обезщетението покрива разходите за възстановяване на имуществото в състоянието, което е било към момента на сключване на полицата;
 • До избран лимит – обезщетението не може да надвишава посочения лимит, независимо каква е реалната стойност на увреденото имущество.

Как да постъпим при щета?

Първото действие, което трябва да се предприеме, в случай на събитие е незабавно уведомяване на Застрахователят. В никакъв случай, не трябва да се предприемат действия свързани с отстраняване на повреди преди това. След извършване на оглед от експертните лица и предоставяне на всички документи от Застрахования,компанията трябва да изрази становище в срок от 15 дни .В случай на съгласие на страните се пристъпва към изплащане на обезщетението по посочена банкова сметка. Застрахованият може да се възползва и от услугата „ Домашен майстор“ вместо парично обезщетение.

Всеки сам може да си отговори на въпроса необходимо ли да си сключи имуществена застраховка, но нека не забравяме, че домът ни е нашата крепост.

Инвестицията може би си заслужава!

Коментарите към тази публикация са затворени.