Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер

Как ще получа застрахователната полица?

Въпроси Относно Типовете Застраховки на Мусала Иншурънс Брокер

Ето някои от най-често задаваните ни въпроси, и отговорите им подготвени за Вас от специалистите, работещи в easy-ins.bg.

Вашата полица може да получите както на място, от най-близкия офис на “Мусала Иншурънс Брокер” ООД, така и на посочен от вас адрес по куриер.

Мога ли да заплатя онлайн?

Въпроси Относно Типовете Застраховки на Мусала Иншурънс Брокер

Ето някои от най-често задаваните ни въпроси, и отговорите им подготвени за Вас от специалистите, работещи в easy-ins.bg.

Мусала Иншурънс Брокер дава възможност да заплатите онлайн чрез Visa или MasterCard, или да заплатите при получаването на застрахователната полица.

Защо да заявя затраховка онлайн? Какви са предимствата?

Въпроси Относно Типовете Застраховки на Мусала Иншурънс Брокер

Ето някои от най-често задаваните ни въпроси, и отговорите им подготвени за Вас от специалистите, работещи в easy-ins.bg.

Част от предимствата на онлайн застраховането са:

  • Мобилност – Имате възможност да сключите своята задължителна затраховка гражданска отговорност, автокаско или друга, в удобството на Вашият дом, от компютър или дори от мобилният ви телефон.
  • Пестите време – Не е необходимо да посещавате конкретен офис, било то за самото сключването на полицата или получаването й. Заявяването на онлайн застраховка отнема само няколко минути, а нашите служители са на разположение 24 часа, за да отговорят при възникнали въпроси.
  • Имате възможност да сравните цените и условията на всички големи застрахователни компании, за да направите най-подходящия за вас избор..

Как да направя заявка за застраховка онлайн?

Въпроси Относно Типовете Застраховки на Мусала Иншурънс Брокер

Ето някои от най-често задаваните ни въпроси, и отговорите им подготвени за Вас от специалистите, работещи в easy-ins.bg.

Заявката на онлайн застраховка става изключително лесно.
В зависимост от типа застраховка може да направите запитване чрез нашата контактна форма или да използвате онлайн калкулаторите ни.

  • Попълнете желаните детайли в калкулатора и следвайте стъпките. Онлайн системата на Еasy-ins ще ви предостави списък с актуалните предложения на избрани застрахователни компании.
  • Сравнете условията и цените и изберете вашата застрахователна полица.
  • Въведете необходимите данни, избирайки и начин за получаване и плащане и потвърдете вашата поръчка.

Ако възникнат въпроси относно стъпките, цените или условията за застраховане, може да разчитате на професионална консултация от наш представител по всяко време.

Какъв вид сгради могат да се застраховат по застраховка „Домашно Имущество”?

Въпроси Относно Типовете Застраховки на Мусала Иншурънс Брокер

Ето някои от най-често задаваните ни въпроси, и отговорите им подготвени за Вас от специалистите, работещи в easy-ins.bg.

По застраховка „Домашно Имущество” могат да бъдат застраховани апартаменти, къщи,  други сгради и постройки от специален тип като гаражи, плевни, огради и др.

Какви рискове покрива застраховка ”Домашно Имущество”?

Въпроси Относно Типовете Застраховки на Мусала Иншурънс Брокер

Ето някои от най-често задаваните ни въпроси, и отговорите им подготвени за Вас от специалистите, работещи в easy-ins.bg.

Основните рискове, които застраховката покрива са щети, възникнали вследствие на пожар, природни бедствия, земетресение, кражба чрез взлом и/или техническо средство и  други събития, довели до унищожаване или повреждане на застрахованото  имущество.

Какво представлява „тотална щета” при застраховка „Автокаско”?

Въпроси Относно Типовете Застраховки на Мусала Иншурънс Брокер

Ето някои от най-често задаваните ни въпроси, и отговорите им подготвени за Вас от специалистите, работещи в easy-ins.bg.

Тотална щета на МПС е увреждане, при което стойността на разходите за необходимия ремонт надвишават 70 % от действителната му стойност към датата на настъпване на застрахователното събитие.

Има ли ограничение в „щети на паркинг” при застраховка „Автокаско”?

Въпроси Относно Типовете Застраховки на Мусала Иншурънс Брокер

Ето някои от най-често задаваните ни въпроси, и отговорите им подготвени за Вас от специалистите, работещи в easy-ins.bg.

Обикновено тези щети са нанесени от неизвестен извършител и се предявяват пред застрахователя по декларативен начин. В тези случай повечето застрахователи прилагат ограничение в броя на събития и/или процентно ограничаване / до определен % от застрахователната сума на автомобила/.

Какъв е срокът за изплащане на обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност“?

Въпроси Относно Типовете Застраховки на Мусала Иншурънс Брокер

Ето някои от най-често задаваните ни въпроси, и отговорите им подготвени за Вас от специалистите, работещи в easy-ins.bg.

Срокът за окончателно произнасяне по претенция по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите не може да е по-дълъг от три месеца от нейното предявяване пред застрахователя, сключил застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, или пред неговия представител за уреждане на претенции.

Прекратява ли се застраховка „Гражданка отговорност“ при продажба на автомобил?

Въпроси Относно Типовете Застраховки на Мусала Иншурънс Брокер

Ето някои от най-често задаваните ни въпроси, и отговорите им подготвени за Вас от специалистите, работещи в easy-ins.bg.

В случай на промяна в собствеността на застрахованото моторно превозно средство договорът за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите не се прекратява. Продавачът е длъжен да предаде на купувача всички документи, удостоверяващи сключената задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Двете страни са длъжни в 7-дневен срок да уведомят застрахователя за прехвърлянето, за да бъде издаден анекс за смяна на собственост.