Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер
Михаил Милев
 0

Европейска Здравна Карта или Медицинска Застраховка за Пътуване в Чужбина

Европейската здравна карта е индивидуален поименен документ, който се издава на европейски граждани с непрекъснати здравноосигурителни права. Според българското законодателство това означава, че не трябва да имате неплатени повече от три здравни вноски. Можете да проверите своя осигурителен статус онлайн в портала за електронни услуги на НАП или на място в териториална дирекция на агенцията. Ако всичко е наред с месечните ви вноски, следващата стъпка е да заявите издаване на ЕЗОК като представите заявление по образец и лична карта в регионалната здравна каса по местоживеене, банков клон или книжарница. Списък с локациите, от които може да получите ЕЗОК може да откриете тук.

Издаването на картата е безплатно и става в срок от 15 календарни дни. ЕЗОК се издава за пътуване и пребиваване в чужбина с цел туризъм, работа, обучение и образование. Валидността на картата е една година в общия случай. Минимум една година, до максимум 5 години за непълнолетни деца и до 10 години за пенсионирани граждани. Картата дава право на получаване на спешна и неотложна медицинска помощ в държавите членки на Европейското икономическо пространство (страните от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) и Швейцария.

Eвропейска здравна картаПритежанието на ЕЗОК или заместващото я временно удостоверение Ви дава достъп до медицинско лечение в държавата на пребиваване според условията и тарифите, които важат за здравноосигурените граждани в същата страна-членка. Това означава, че няма да е необходимо да заплащате медицински услуги, които са безплатни за осигурените граждани. Ако за процедурите и грижите, които сте получили, се налага доплащане от осигурените граждани на държавата, Вие също ще трябва да го заплатите. Целта на ЕЗОК е да покрие разходи по лечение на внезапно възникнало събитие по време на пребиваването ви в държава от ЕИП, за да не се налага прекъсване на престоя ви поради медицински причини. Тя не покрива разходи, ако пътуването ви е с цел планирана интервенция или дългосрочно медицинско лечение.

Защо Ви е Необходима Застраховка Медицински Разноски при Пътуване в Чужбина?

Очевидно ако ваканционните ви планове или бизнес ангажименти ви отвеждат в държава, която не е членка на Европейското икономическо пространство, ще трябва да помислите за алтернатива на ЕЗОК, за да си осигурите спокойствие и да се погрижите за здравето си докато сте в чужбина. И не само в този случай. Дори и да пътувате в границите на ЕС, медицинската застраховка за пътуване в чужбина предлага основни и допълнителни покрития, които значително разширяват обхвата на услуги, до които ще имате достъп и ви дава възможност да изберете срок и покритие, които са изцяло съобразени с Вашите нужди. В определени ситуации, обикновено по инструкция на асистанс компанията за малки суми и незначителни случаи, клиента заплаща на място като след завръщане се възстановява сумата от застрахователя.

Туристка прави снимкиПри сключване на застраховка Медицински разноски при пътуване в чужбина можете да персонализирате ключови аспекти като застрахователна сума, честота и продължителност на пътуванията, включително допълнителни покрития като: спасителни разноски, болничен престой, смърт и временна нетрудоспособност поради злополука. Застраховката покрива злополука и акутно заболяване възникнало по време на престоя ви в чужбина. Със сключена застраховка, могат да бъдат покрити разходите или да бъде изплатено обезщетение за лечение. Покриват се разходите за лечението, не се обезвъзмездява със сума за настъпило събитие, болничен престой, медикаменти, спешна дентална помощ, транспорт до болница, репатриране. С осигурен асистанс, единственото което трябва да направите, за да получите навременна и компетентна медицинска помощ, е да се свържете с контактите посочени в полицата. 24-часов център ще Ви насочи веднага към най-близката болница, ще осигури транспорт при необходимост и заплати разходите за лечение и медикаменти.

 

Към основните покрития можете да добавите и допълнителни такива като кражба на багаж, гражданска отговорност и правна помощ. Така си осигурявате спокойствие, защото можете да разчитате на обезщетение, ако багажът ви бъде загубен или унищожен. С допълнителното покрите „Отговорност към трети лица ще бъдат покрити имуществени или неимуществени щети, причинени на трето лице от Вас, а при включена юридическа помощ, ще ви бъдат покрити разходи за адвокатски хонорари и съдебни такси, свързани с иск заведен срещу Вас при непреднамерено нарушение на местните закони.

Коментарите към тази публикация са затворени.