Какво да правя?

В случай на нужда от помощ или съвет  позвънете на денонощен телефон: 0882922222

Дори  и най-дребното и незначително застрахователно събитие може да се превърне в силно емоционално преживяване, но процеса по уреждане на претенцията към застраховател не трябва да се превръща в такова. Научете за това как екипът на easy-ins е тук за Вас, в момент , в който най много се нуждаете от помощ и  подкрепа.

Знаейки, точно какво да направим, след като сте претърпяли застрахователно събитие е от ключово значение за избягване на бъдещи проблеми и допълнителни загуби. Чрез контрол на процеса по ликвидация на Вашите щети, ние се стремим да получите възможно най-бързо  и справедливо обезщетение за да се върнете към нормалния си ритъм на живот.

Поддържаме  24-часов дежурен телефон (денонощен кол център), на който може по всяко време да се получи консултация от компетентен служител в конкретната ситуация какви мерки да се предприемат. Избирайки EASY-INS, Вие получавате пълна защита на вашите застрахователни интереси 24 часа в денонощието!

Леко ПТП с друго МПС

1. Какво е застрахователното събитие? – Леко ПТП с друго МПС, при което: има и друг участник, двете МПС-та са в движение, щетите и по двата автомобила са леки, няма увредени хора или друго имущество.

2. Какво да правя?

Уведомете Easy-ins на денонощния асистънс номер
– Уведомете КАТ
на тел.112
– Уведомете застрахователя.

3. Какви документи са ми нужни? – Двустранен протокол, ако и двамата водачи са съгласни кой е виновен, няма употреба на алкохол и/или упойващи вещества, двата автомобила са с българска регистрация.

Задължително се записва номер на входящото обаждане в КАТ!

Тежко ПТП с друго МПС

1. Какво е застрахователното събитие? – Тежко ПТП с друго МПС, при което е налице едно от следните обстоятелства: автомобилът не може да се движи на собствен ход (вкл. в резултат на спукана гума), при инцидента има пострадали лица и има увредено друго имущество, има сериозна щета по автомобилите.

2. Какво да правя?

Уведомете Easy-ins на денонощния асистънс номер
– Уведомете КАТ на тел.112
– Уведомете застрахователя.
– Уведомете Пътна Помощ

3. Какви документи са ми нужни? – Оригинали – протокол от КАТ, констативен протокол (при пострадал човек), резултат от кръвна проба (ако е изискана и дадена) и копие от акта за административно нарушение, ако има издаден.

Задължително се записва номер на входящото обаждане в КАТ!

Щета Без Друго МПС

1. Какво е застрахователното събитие? – Щетите по автомобила са леки (леко увредени до един – два основни детайла), няма увредени лица или друго имущество, МПС-то може да се движи на собствен ход, водачът не е употребил алкохол.

2. Какво да правя?

Уведомете Easy-ins на денонощния асистънс номер
– Уведомете КАТ на тел.112
– Уведомете застрахователя.

3. Какви документи са ми нужни? – Никакви.

Задължително се записва номер на входящото обаждане в КАТ!

Щета в Паркирано Състояние

1. Какво е застрахователното събитие? – Щетата е лека и е нанесена докато автомобилът е бил паркиран, извършителят е неизвестен.

2. Какво да правя?

Уведомете Easy-ins на денонощния асистънс номер
– Уведомете КАТ на тел.112
– Уведомете застрахователя.

3. Какви документи са ми нужни? – Служебна бележка от съответното РПУ, удостоверяваща събитието.

Задължително се записва номер на входящото обаждане в КАТ!

Злоумишлени действия на трети лица /Вандализъм/

1. Какво е застрахователното събитие? – Надраскване, пробиване, поливане на МПС-то с бои или други химикали, счупване на ключалки, стъкла, вътрешно оборудване, огледала за обратно виждане, оригинално монтирани от завода-производител емблеми и лайстни и т.н.

2. Какво да правя?

Уведомете Easy-ins на денонощния асистънс номер
Уведомете органите на полиция на тел.112
Уведомете застрахователя.

3. Какви документи са ми нужни? – Служебна бележка от съответното РПУ, удостоверяваща събитието.

Задължително се записва номер на входящото обаждане в КАТ!

Пожар

1. Какво е застрахователното събитие? – Огън обхванал автомобил вследствие на природни бедствия и техническа неизправност

2. Какво да правя?

– Уведомете Easy-ins на денонощния асистънс номер
– Уведомете Служба Пожарна Безопасност и Защита на Населението
– Уведомете органите на полиция на тел.112
– Уведомете застрахователя.

3. Какви документи са ми нужни? – Служебна бележка от Служба Пожарна Безопасност и Защита на Населението.

Задължително се записва номер на входящото обаждане в КАТ!

Природни Бедствия

1. Какво е застрахователното събитие? – Градушка, наводнение, буря, тежест от естествено натрупване на сняг и лед, свличане на земни маси, падащи предмети в резултат на природно бедствие.

2. Какво да правя?

– Уведомете Easy-ins на денонощния асистънс номер
– Уведомете органите на полиция на тел.112
– Уведомте застрахователя.

3. Какви документи са ми нужни? – Служебна бележка от Хидрометеорологична служба.

Задължително се записва номер на входящото обаждане в КАТ!

Кражба на МПС

1. Какво е застрахователното събитие? – Противозаконно отнемане на цяло МПС от ваше владение и без ваше съгласие с намерение противозаконно да се присвои.

2. Какво да правя?

Веднага след настъпване на събитието / до 2 часа от узнаването на кражбата /
– Уведомете Easy-ins на денонощния асистънс номер
– Уведомете органите на полиция на тел.112
– Уведомете застрахователя.

3. Какви документи са ми нужни? – Служебна бележка от съответното РПУ, удостоверяваща събитието.

Задължително се записва номер на входящото обаждане в КАТ!

Други

Задължително се записва номер на входящото обаждане в КАТ!

Авария на ВиК

1. Какво е застрахователното събитие?Увреждане на движимо и недвижимо имущество вследствие на повреда, спукване, избиване, пробиване на тръби и съоръжения от водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации

2. Какво да правя?

Уведомете Easy-ins на денонощния асистънс номер
– Уведомете застрахователя.
– Вземете необходимите мерки за ограничаване на вpeдитe.
– Не променяйте състоянието на увреденото имущество без разрешение на Застрахователя.

3. Какви документи са ми нужни? – Никакви.

Природни бедствия

1. Какво е застрахователното събитие? – Увреждане на движимо и недвижимо имущество вследствие на буря,градушка,проливен дъжд,наводнение,тежест при естествено натрупване на сняг и/или лед

2. Какво да правя?

Уведомете Easy-ins на денонощния асистънс номер
– Уведомете застрахователя.
– Вземете необходимите мерки за ограничаване на вpeдитe.
– Не променяйте състоянието на увреденото имущество без разрешение на Застрахователя.

3.Какви документи са ми нужни? – служебна бележка от Хидро-метеорологична служба

Гражданска отговорност

1. Какво е застрахователното събитие? – Нанесени имуществени и неимуществени вреди на трети лица при настъпило застрахователно събитие, покрито по полица Домашно имущество.

2. Какво да правя?

Уведомете Easy-ins на денонощния асистънс номер
– Уведомете застрахователя.
– Вземете необходимите мерки за ограничаване на вpeдитe.
– Не променяйте състоянието на увреденото имущество без разрешение на Застрахователя.

3. Какви документи са ми нужни? – документи, писмено изискани от Застрахователя, съобразно конкретния случай.

Пожар

1. Какво е застрахователното събитие?вреди, изразяващи се в пълно или частично изгаряне, обгаряне, опушване, овъгляване или замърсяване от действието на вода, пяна или препарати при гасене на пожар.

2. Какво да правя?

Уведомете Easy-ins на денонощния асистънс номер
– Уведомете застрахователя.
– Вземете необходимите мерки за ограничаване на вpeдитe.
– Не променяйте състоянието на увреденото имущество без разрешение на Застрахователя.

3. Какви документи са ми нужни? – Служебна бележка от Служба Пожарна Безопасност и Защита на Населението.

Кражба чрез взлом и/или техническо средство

1. Какво е застрахователното събитие? – отнемане на застраховано имущество от Застрахования чрез извършване на взлом на прегради (врати, ключалки, прозорци), или чрез използване на техническо средство или специален начин.

2. Какво да правя?

Уведомете Easy-ins на денонощния асистънс номер
– Уведомете застрахователя.
– Уведомете органите на полиция на тел.112
– Не променяйте състоянието на увреденото имущество без разрешение на Застрахователя.

3. Какви документи са ми нужни? – служебна бележка от РПУ

Късо съединение / токов удар

1. Какво е застрахователното събитие?материални вреди, настъпили в резултат от късо съединение и/или токов удap.

2. Какво да правя?

Уведомете Easy-ins на денонощния асистънс номер
– Уведомете застрахователя.
– Вземете необходимите мерки за ограничаване на вpeдитe.
– Не променяйте състоянието на увреденото имущество без разрешение на Застрахователя.
– Уведомете енергоразпределителното дружество

3. Какви документи са ми нужни?служебна бележка от ЕРП

Други

При нужда от медицинска помощ в резултат на акутно заболяване или злополука

1. Какво е застрахователното събитие? – влошено общо здравословно състояние или сте пострадали в резултат на злополука

2. Какво да правя?

– Уведомете Easy-ins на денонощния асистънс номер
– Уведомете Асистиращата компания – Ще получите точни инструкции и указания според конкретната ситуация

ВАЖНО

В случай, че Застрахованият е приет в лечебно заведение в състояние, в което е невъзможно да се свърже с Асистиращата компания, Застрахованият е длъжен да се свърже с Асистанс компанията или Застрахователя на посочените в застрахователната полица телефони, лично или чрез трето лице, в срок до 24 часа от момента, в който състоянието му позволи, но във всички случаи преди напускане на медицинското заведение.

3. Какви документи са ми нужни?

– В случай на изрични указания от Асистиращата компания да заплатите направените разноски – Документи потвърждаващи направените прегледи и/или изследвания и резултатите от тях, платежни документи доказващи претенцията по основание и размер.
– В случай на необходимост от хоспитализация – Болничното заведение директно кореспондира с Асистиращата компания/Застрахователя

При нужда от спешна дентална помощ

1. Какво е застрахователното събитие? – Нуждаете се от спешна стоматологична помощ за спиране на остра внезапна болка

2. Какво да правя?

– Уведомете Easy-ins на денонощния асистънс номер
– Уведомете Асистиращата компания – Ще получите точни инструкции и указания според конкретната ситуация

ВАЖНО

В случай, че Застрахованият е приет в лечебно заведение в състояние, в което е невъзможно да се свърже с Асистиращата компания, Застрахованият е длъжен да се свърже с Асистанс компанията или Застрахователя на посочените в застрахователната полица телефони, лично или чрез трето лице, в срок до 24 часа от момента, в който състоянието му позволи, но във всички случаи преди напускане на медицинското заведение.

3. Какви документи са ми нужни?>

– В случай на изрични указания от Асистиращата компания да заплатите направените разноски – Документи потвърждаващи направените прегледи и/или изследвания и резултатите от тях, платежни документи доказващи претенцията по основание и размер.
– В случай на необходимост от хоспитализация –Болничното заведение директно кореспондира с Асистиращата компания/Застрахователя

В случай на откраднат багаж

1. Какво е застрахователното събитие? – откраднатия личен багаж

2. Какво да правя?

– Уведомете Easy-ins на денонощния асистънс номер
– Уведомете Асистиращата компания – Ще получите точни инструкции и указания според конкретната ситуация
– Уведомете местните полицейски органи.

3. Какви документи са ми нужни?

– Документ за обстоятелствата при които е настъпила кражбата, издаден от компетентен орган / полиция, прокуратура, съд /
– Опис на откраднатия личен багаж
– Друга предварително поискана информация от застрахователя

В случай на нужда от правна помощ

1. Какво е застрахователното събитие? – Подвеждане под отговорност, съгласно законодателството на съответната държава за щети, причинени на трети лица или за непредумишлени действия или неспазване на законите (местните разпоредби) с административен характер.

2. Какво да правя?

– Уведомете Easy-ins на денонощния асистънс номер
– Уведомете Асистиращата компания – Ще получите точни инструкции и указания според конкретната ситуация

3. Какви документи са ми нужни?

– Договор за правна помощ
– Документ за извършено плащане по договор за правна помощ
– Друга предварително поискана информация от застрахователя

Други

Други