Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер

Какво да правя?

В случай на нужда от помощ или съвет  позвънете на денонощен телефон: 0882922222

Дори  и най-дребното и незначително застрахователно събитие може да се превърне в силно емоционално преживяване, но процеса по уреждане на претенцията към застраховател не трябва да се превръща в такова. Научете за това как екипът на Мусала Иншурънс Брокер е тук за Вас, в момент , в който най много се нуждаете от помощ и  подкрепа.

Знаейки, точно какво да направим, след като сте претърпяли застрахователно събитие е от ключово значение за избягване на бъдещи проблеми и допълнителни загуби. Чрез контрол на процеса по ликвидация на Вашите щети, ние се стремим да получите възможно най-бързо  и справедливо обезщетение за да се върнете към нормалния си ритъм на живот.

Поддържаме  24-часов дежурен телефон (денонощен кол център), на който може по всяко време да се получи консултация от компетентен служител в конкретната ситуация какви мерки да се предприемат. Избирайки Мусала Иншурънс Брокер, Вие получавате пълна защита на вашите застрахователни интереси 24 часа в денонощието!

Леко ПТП с друго МПС

1. Какво е застрахователното събитие? – Леко ПТП с друго МПС, при което: има и друг участник, двете МПС-та са в движение, щетите и по двата автомобила са леки, няма увредени хора или друго имущество.

2. Какво да правя?

Уведомете Мусала Иншурънс Брокер на денонощния асистънс номер
– Уведомете КАТ
на тел.112
– Уведомете застрахователя.

3. Какви документи са ми нужни? – Двустранен протокол, ако и двамата водачи са съгласни кой е виновен, няма употреба на алкохол и/или упойващи вещества, двата автомобила са с българска регистрация.

Задължително се записва номер на входящото обаждане в КАТ!

Тежко ПТП с друго МПС

1. Какво е застрахователното събитие? – Тежко ПТП с друго МПС, при което е налице едно от следните обстоятелства: автомобилът не може да се движи на собствен ход (вкл. в резултат на спукана гума), при инцидента има пострадали лица и има увредено друго имущество, има сериозна щета по автомобилите.

2. Какво да правя?

Уведомете Мусала Иншурънс Брокер на денонощния асистънс номер
– Уведомете КАТ на тел.112
– Уведомете застрахователя.
– Уведомете Пътна Помощ

3. Какви документи са ми нужни? – Оригинали – протокол от КАТ, констативен протокол (при пострадал човек), резултат от кръвна проба (ако е изискана и дадена) и копие от акта за административно нарушение, ако има издаден.

Задължително се записва номер на входящото обаждане в КАТ!

Щета Без Друго МПС

1. Какво е застрахователното събитие? – Щетите по автомобила са леки (леко увредени до един – два основни детайла), няма увредени лица или друго имущество, МПС-то може да се движи на собствен ход, водачът не е употребил алкохол.

2. Какво да правя?

Уведомете Мусала Иншурънс Брокер на денонощния асистънс номер
– Уведомете КАТ на тел.112
– Уведомете застрахователя.

3. Какви документи са ми нужни? – Никакви.

Задължително се записва номер на входящото обаждане в КАТ!

Щета в Паркирано Състояние

1. Какво е застрахователното събитие? – Щетата е лека и е нанесена докато автомобилът е бил паркиран, извършителят е неизвестен.

2. Какво да правя?

Уведомете Мусала Иншурънс Брокер на денонощния асистънс номер
– Уведомете КАТ на тел.112
– Уведомете застрахователя.

3. Какви документи са ми нужни? – Служебна бележка от съответното РПУ, удостоверяваща събитието.

Задължително се записва номер на входящото обаждане в КАТ!

Злоумишлени действия на трети лица /Вандализъм/

1. Какво е застрахователното събитие? – Надраскване, пробиване, поливане на МПС-то с бои или други химикали, счупване на ключалки, стъкла, вътрешно оборудване, огледала за обратно виждане, оригинално монтирани от завода-производител емблеми и лайстни и т.н.

2. Какво да правя?

Уведомете Мусала Иншурънс Брокер на денонощния асистънс номер
Уведомете органите на полиция на тел.112
Уведомете застрахователя.

3. Какви документи са ми нужни? – Служебна бележка от съответното РПУ, удостоверяваща събитието.

Задължително се записва номер на входящото обаждане в КАТ!

Пожар

1. Какво е застрахователното събитие? – Огън обхванал автомобил вследствие на природни бедствия и техническа неизправност

2. Какво да правя?

– Уведомете Мусала Иншурънс Брокер на денонощния асистънс номер
– Уведомете Служба Пожарна Безопасност и Защита на Населението
– Уведомете органите на полиция на тел.112
– Уведомете застрахователя.

3. Какви документи са ми нужни? – Служебна бележка от Служба Пожарна Безопасност и Защита на Населението.

Задължително се записва номер на входящото обаждане в КАТ!

Природни Бедствия

1. Какво е застрахователното събитие? – Градушка, наводнение, буря, тежест от естествено натрупване на сняг и лед, свличане на земни маси, падащи предмети в резултат на природно бедствие.

2. Какво да правя?

– Уведомете Мусала Иншурънс Брокер на денонощния асистънс номер
– Уведомете органите на полиция на тел.112
– Уведомте застрахователя.

3. Какви документи са ми нужни? – Служебна бележка от Хидрометеорологична служба.

Задължително се записва номер на входящото обаждане в КАТ!

Кражба на МПС

1. Какво е застрахователното събитие? – Противозаконно отнемане на цяло МПС от ваше владение и без ваше съгласие с намерение противозаконно да се присвои.

2. Какво да правя?

Веднага след настъпване на събитието / до 2 часа от узнаването на кражбата /
– Уведомете Мусала Иншурънс Брокер на денонощния асистънс номер
– Уведомете органите на полиция на тел.112
– Уведомете застрахователя.

3. Какви документи са ми нужни? – Служебна бележка от съответното РПУ, удостоверяваща събитието.

Задължително се записва номер на входящото обаждане в КАТ!

Други

Задължително се записва номер на входящото обаждане в КАТ!

Авария на ВиК

1. Какво е застрахователното събитие?Увреждане на движимо и недвижимо имущество вследствие на повреда, спукване, избиване, пробиване на тръби и съоръжения от водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации

2. Какво да правя?

Уведомете Мусала Иншурънс Брокер на денонощния асистънс номер
– Уведомете застрахователя.
– Вземете необходимите мерки за ограничаване на вpeдитe.
– Не променяйте състоянието на увреденото имущество без разрешение на Застрахователя.

3. Какви документи са ми нужни? – Никакви.

Природни бедствия

1. Какво е застрахователното събитие? – Увреждане на движимо и недвижимо имущество вследствие на буря,градушка,проливен дъжд,наводнение,тежест при естествено натрупване на сняг и/или лед

2. Какво да правя?

Уведомете Мусала Иншурънс Брокер на денонощния асистънс номер
– Уведомете застрахователя.
– Вземете необходимите мерки за ограничаване на вpeдитe.
– Не променяйте състоянието на увреденото имущество без разрешение на Застрахователя.

3.Какви документи са ми нужни? – служебна бележка от Хидро-метеорологична служба

Гражданска отговорност

1. Какво е застрахователното събитие? – Нанесени имуществени и неимуществени вреди на трети лица при настъпило застрахователно събитие, покрито по полица Домашно имущество.

2. Какво да правя?

Уведомете Мусала Иншурънс Брокер на денонощния асистънс номер
– Уведомете застрахователя.
– Вземете необходимите мерки за ограничаване на вpeдитe.
– Не променяйте състоянието на увреденото имущество без разрешение на Застрахователя.

3. Какви документи са ми нужни? – документи, писмено изискани от Застрахователя, съобразно конкретния случай.

Пожар

1. Какво е застрахователното събитие?вреди, изразяващи се в пълно или частично изгаряне, обгаряне, опушване, овъгляване или замърсяване от действието на вода, пяна или препарати при гасене на пожар.

2. Какво да правя?

Уведомете Мусала Иншурънс Брокер на денонощния асистънс номер
– Уведомете застрахователя.
– Вземете необходимите мерки за ограничаване на вpeдитe.
– Не променяйте състоянието на увреденото имущество без разрешение на Застрахователя.

3. Какви документи са ми нужни? – Служебна бележка от Служба Пожарна Безопасност и Защита на Населението.

Кражба чрез взлом и/или техническо средство

1. Какво е застрахователното събитие? – отнемане на застраховано имущество от Застрахования чрез извършване на взлом на прегради (врати, ключалки, прозорци), или чрез използване на техническо средство или специален начин.

2. Какво да правя?

Уведомете Мусала Иншурънс Брокер на денонощния асистънс номер
– Уведомете застрахователя.
– Уведомете органите на полиция на тел.112
– Не променяйте състоянието на увреденото имущество без разрешение на Застрахователя.

3. Какви документи са ми нужни? – служебна бележка от РПУ

Късо съединение / токов удар

1. Какво е застрахователното събитие?материални вреди, настъпили в резултат от късо съединение и/или токов удap.

2. Какво да правя?

Уведомете Мусала Иншурънс Брокер на денонощния асистънс номер
– Уведомете застрахователя.
– Вземете необходимите мерки за ограничаване на вpeдитe.
– Не променяйте състоянието на увреденото имущество без разрешение на Застрахователя.
– Уведомете енергоразпределителното дружество

3. Какви документи са ми нужни?служебна бележка от ЕРП

Други

При нужда от медицинска помощ в резултат на акутно заболяване или злополука

1. Какво е застрахователното събитие? – влошено общо здравословно състояние или сте пострадали в резултат на злополука

2. Какво да правя?

– Уведомете Мусала Иншурънс Брокер на денонощния асистънс номер
– Уведомете Асистиращата компания – Ще получите точни инструкции и указания според конкретната ситуация

ВАЖНО

В случай, че Застрахованият е приет в лечебно заведение в състояние, в което е невъзможно да се свърже с Асистиращата компания, Застрахованият е длъжен да се свърже с Асистанс компанията или Застрахователя на посочените в застрахователната полица телефони, лично или чрез трето лице, в срок до 24 часа от момента, в който състоянието му позволи, но във всички случаи преди напускане на медицинското заведение.

3. Какви документи са ми нужни?

– В случай на изрични указания от Асистиращата компания да заплатите направените разноски – Документи потвърждаващи направените прегледи и/или изследвания и резултатите от тях, платежни документи доказващи претенцията по основание и размер.
– В случай на необходимост от хоспитализация – Болничното заведение директно кореспондира с Асистиращата компания/Застрахователя

При нужда от спешна дентална помощ

1. Какво е застрахователното събитие? – Нуждаете се от спешна стоматологична помощ за спиране на остра внезапна болка

2. Какво да правя?

– Уведомете Мусала Иншурънс Брокер на денонощния асистънс номер
– Уведомете Асистиращата компания – Ще получите точни инструкции и указания според конкретната ситуация

ВАЖНО

В случай, че Застрахованият е приет в лечебно заведение в състояние, в което е невъзможно да се свърже с Асистиращата компания, Застрахованият е длъжен да се свърже с Асистанс компанията или Застрахователя на посочените в застрахователната полица телефони, лично или чрез трето лице, в срок до 24 часа от момента, в който състоянието му позволи, но във всички случаи преди напускане на медицинското заведение.

3. Какви документи са ми нужни?>

– В случай на изрични указания от Асистиращата компания да заплатите направените разноски – Документи потвърждаващи направените прегледи и/или изследвания и резултатите от тях, платежни документи доказващи претенцията по основание и размер.
– В случай на необходимост от хоспитализация –Болничното заведение директно кореспондира с Асистиращата компания/Застрахователя

В случай на откраднат багаж

1. Какво е застрахователното събитие? – откраднатия личен багаж

2. Какво да правя?

– Уведомете Мусала Иншурънс Брокер на денонощния асистънс номер
– Уведомете Асистиращата компания – Ще получите точни инструкции и указания според конкретната ситуация
– Уведомете местните полицейски органи.

3. Какви документи са ми нужни?

– Документ за обстоятелствата при които е настъпила кражбата, издаден от компетентен орган / полиция, прокуратура, съд /
– Опис на откраднатия личен багаж
– Друга предварително поискана информация от застрахователя

В случай на нужда от правна помощ

1. Какво е застрахователното събитие? – Подвеждане под отговорност, съгласно законодателството на съответната държава за щети, причинени на трети лица или за непредумишлени действия или неспазване на законите (местните разпоредби) с административен характер.

2. Какво да правя?

– Уведомете Мусала Иншурънс Брокер на денонощния асистънс номер
– Уведомете Асистиращата компания – Ще получите точни инструкции и указания според конкретната ситуация

3. Какви документи са ми нужни?

– Договор за правна помощ
– Документ за извършено плащане по договор за правна помощ
– Друга предварително поискана информация от застрахователя

Други

Други