Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер
Михаил Милев
 0

Често Задавани Въпроси за Застраховка Гражданска Отговорност

Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е необходима за всички МПС-та собственост на физически или юридически лица. Ако притежавате автомобил, Вие със сигурност притежавате и полица, за да можете да го управлявате без да подлежите на санкции. Но освен че е задължителна, какво друго знаем за полицата, талона и стикера? Ето отговори на някои от най-често задаваните въпроси за застраховка Гражданска отговорност.

Кой трябва да сключи застраховка Гражданска отговорност?

Всички собственици на автомобили – физически и юридически лица – са длъжни да имат сключена тази застраховка за всяко притежавано МПС. Застраховката се сключва за срок от една година, от дата до дата. Тя има за цел обезщетяването на имуществените и неимуществените вреди, причинени от водачът на застрахованото МПС при ПТП по негова вина. Обезщетенията са за пострадали трети лица и материални щети на собственост на трети лица.

Срещу какво съм застрахован?

Застраховка гражданска отговорностЗастраховка Гражданска отговорност е предназначена за физически и юридически лица за причинени от тях на трети лица телесни увреждания, смърт или материални щети, вследствие на притежаването или използването на МПС. Лимитите на покритие за неимуществени вреди са 2 000 000 лв. за всяко събитие при едно пострадало лице или 10 000 000 лв. за всяко събитие при две или повече пострадали лица. За вреди на имущество (вещи) лимитът е 2 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.
Застраховката има покритие на територията на Република България, другите държави – членки на Европейския съюз, всички държави от Европейското икономическо пространство, Андора, Сърбия и Швейцария, както и на територията на трета държава включена в международно споразумение Зелена карта.

Трябва ли да имам гражданска отговорност, ако не използвам автомобила си?

Да. Регистрацията на МПС налага и притежанието на валидна полица по всяко време, независимо дали автомобилът се използва сезонно или периодично. Задължението за гражданска отговорност отпада само, ако автомобилът е дерегистриран или спрян от движение, при което следва да бъде свален от отчет в КАТ.

Какво трябва да знам за контролния талон и стикера Гражданска отговорност?

Чрез перфориране, върху стикера и контролния талон е отбелязана датата, на която изтича валидността на полицата по застраховка Гражданска отговорност. Върху контролния талон се изписват и регистрационния номер на автомобила и номера на застрахователната полица, гарантирайки нейната легитимност и държавен контрол. Стикерът се състои от три части – едната се залепва на полицата и е за застрахователната компания, втората се прикрепя към контролния талон, а третата трябва да се залепи на предното стъкло на застрахованото МПС.

Възможно ли е застраховката да се прехвърли на друг автомобил?

Не, подобно „прехвърляне“ не е възможно. Реално, застраховката се сключва за автомобила, а не за собственика. Застраховката покрива отговорността на ползвателя на автомобила, независимо дали той е собственик или друго лице, упълномощено да го ползва.

Крадец в опит за разбиване на ключалка на автомобилКакво се случва, ако автомобилът бъде откраднат?

Макар че при кражба автомобилът е в неоторизирано от Вас владение на трето лице, кражбата не променя собствеността на МПС и не отменя задължението да се поддържа валидна полица по гражданска отговорност. Ако не предприемете допълнителни действия по дерегистрация на превозното средство, кражбата не е основание за прекратяване на полица Гражданска отговорност.

 

Има ли гратисен период при изтичане на Гражданска отговорност?

Не. Полицата е валидна точно до датата, посочена в договора. След изтичането на полицата, управлението на МПС с изтекла полица подлежи на санкциониране. Гратисен период има само при разсрочено плащане на полицата. При него имате 15 дни, в които полицата остава валидна до заплащане на просрочената вноска. Ако вноската не е платена през този гратисен период, полицата се прекратява автоматично и не може да бъде продължена. Ще е необходимо да сключите нов договор.

Кога и как се попълва документ за ПТП – Двустранен Констативен Протокол?

Двустранен констативен протокол се попълва при ПТП, при което няма пострадали лица / и друго увредено имущество, освен двете превозни средства . Задължително условие е да има съгласие между двамата участници относно обстоятелствата и вината за ПТП-то. И двамата водачи не са употребили алкохол или упойващи вещества. Във всички останали случай се издава протокол за ПТП от компетентните органи на МВР-КАТ. Той се попълва в два екземпляра за всяка страна и трябва да съдържа данните на собственика на МПС-то по регистрационен талон, данните на водача, който е управлявал автомобила в момента на ПТП-то и данните на застрахователя – име на компанията и номер на полица Гражданска отговорност. Следва да се опише фактическата обстановка на ПТП-то заедно със скица на произшествието и информация за улици, кръстовища, знаци и светофарна уредба. Описват се щетите по МПС-то, отпада изискването за уведомяване и взимане на номер от телефон 112.

Какви документи са необходими за завеждане на щета?

Сключване на Застраховка Гражданска ОтговорностЗа да се заведе претенция за щета по застраховка Гражданска отговорност трябва да се представи документ, удостоверяващ събитието, свидетелство за регистрация на автомобила заедно с талон за технически преглед, шофьорска книжка, контролен талон или временен АКТ, полицата гражданска отговорност. В офис на застрахователя на виновната страна се попълва уведомление и се прилага оригинал на съставения при пътния инцидент документ и копие на всички останали. След като те бъдат представени, се извършва оглед.

Как да сключа Застраховка Гражданска отговорност онлайн?

Можете да се възползвате от бърз и удобен метод за сключване на задължителната гражданска отговорност онлайн само за няколко минути – изключително подходящо и в ситуации, при които времето е фактор. Всичко, което трябва да направите е да въведете вашите данни и данните на МПС в лесния за използване калкулатор и да следвате стъпките. Системата генерира офертите на застрахователите за еднократно плащане или разсрочено на вноски. След като изберете най-подходящото за Вас предложение, остава само да посочите предпочитан начин на доставка на договора и плащане.

Коментарите към тази публикация са затворени.