Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер
 • Какво трябва да знаем за застраховка “Злополука”

  Прочети

  от Михаил Милев

  на 

 • Задължителна ли е гражданската отговорност ако не се кара автомобила?

  Прочети

  от Михаил Милев

  на 

 • Как се определя цената на гражданската отговорност

  Прочети

  от Михаил Милев

  на 

 • За кой е задължителна застраховка трудова злополука

  Прочети

  от Михаил Милев

  на 

 • Какво представляват селскостопанските застраховки

  Прочети

  от Михаил Милев

  на 

 • Какви са ползите от сключването на застраховка Best Doctors

  Прочети

  от Михаил Милев

  на 

 • Как да изберем туристическа застраховка

  Прочети

  от Михаил Милев

  на 

 • Какво представлява Застраховка Професионална отговорност

  Прочети

  от Михаил Милев

  на 

 • Какво представлява застраховка „Гаранции”

  Прочети

  от Михаил Милев

  на 

 • Защо да сключим застраховка отмяна на пътуване

  Прочети

  от Михаил Милев

  на 

 • Защо да сключим застраховка Пълно Каско на автомобила?

  Прочети

  от Михаил Милев

  на 

 • Ползи от сключване на застраховка при пътуване в чужбина

  Прочети

  от Михаил Милев

  на 

 • Как да изберем правилната застраховка Домашно имущество?

  Прочети

  от Михаил Милев

  на 

 • Здравната застраховка в помощ на заразени с коронавирус COVID-19?

  Прочети

  от Михаил Милев

  на 

 • Застраховка Професионална Отговорност на Лекари

  Прочети

  от Михаил Милев

  на 

 • Допълнителната Здравна Застраховка

  Прочети

  от Михаил Милев

  на 

 • Предимства на Живoтoзacтpaxoвaнето cъc Спеcтовен Елемент

  Прочети

  от Михаил Милев

  на 

 • Отговорност на продукта или изделието

  Прочети

  от Михаил Милев

  на 

 • Жените зад волана: Истини и митове

  Прочети

  от Михаил Милев

  на 

 • Застраховка „Бест Докторс“

  Прочети

  от Михаил Милев

  на 

 • Как да защитим семейството. Здравната застраховка дава нужното спокойствие

  Прочети

  от Михаил Милев

  на 

Михаил Милев
 0

Какво трябва да знаем за застраховка “Злополука”

Застраховката „Злополука“ е предназначена за физически лица и покрива внезапни и непредвидени събития, предимно от външен произход, които са извън контрола на застрахования. Тези събития са свързани с живота, здравето и телесната цялост на застрахованите лица и настъпват внезапно, независимо от волята им.

Прочетете още »

Михаил Милев
 0

Задължителна ли е гражданската отговорност ако не се кара автомобила?

Всички се питаме защо трябва да имаме полица гражданска отговорност и дали тя е задължителна дори и мпс-то да не се кара. Отговора на този въпрос е широко застъпен в закона, там изрично е упоменато че тя е задължителна и всеки автомобил притежаващ регистрация трябва да има валидна такава, не зависимо дали стои на паркинга пред блока, или тъне в прах в гаража при всички други ненужни вещи които всички имаме, или той се управлява ежедневно. В закона изрично е изписан следния текст:
Прочетете още »

Михаил Милев
 0

Как се определя цената на гражданската отговорност

При изчисляването на цената по задължителната полица гражданска отговорност, всяка компания базира своите изчисления на база статистически данни за настипилите събития и съотвените изплатените щети в резултат на покритите рискове. Премията по полицата трябва да бъде достатъчна да покрие очакваните щети и възможните колебания в оценката на щетите, тук са включени и административните разходи както и таксите свързани с предоставяне на покритието по полицата.
Прочетете още »

Михаил Милев
 0

За кой е задължителна застраховка трудова злополука

Какво е трудова злополука?

Внезапно увреждане на здравето, станало по време и във връзка или повод на извършена работа, какво и при всяко действие, извършено в интерес на предприятието, което е довело до временна или трайна неработоспособност, или смърт на застрахованото лице.
Прочетете още »

Михаил Милев
 0

Какво представляват селскостопанските застраховки

Селскостопанското застраховане е незадължителна застраховка, но в случай, че сте в този бранш е добре да се подсигурите. Защото природните бедствия, в никакъв случай, не могат да бъдат избегнати.

Прочетете още »

Михаил Милев
 0

Какви са ползите от сключването на застраховка Best Doctors

Диагнозата  Особено тежко заболяване  е стряскаща за всеки един човек и почти няма семейство, което да не се е сблъсквало с нея. В България на месец се диагностицират  над 3 000 души с Особено тежки заболявания, едно от които е Рак. Всички свързваме тази диагноза с постоянните създаващите се дарителски кампании, които набират средства за лечението на хора от всякакви възрасти. За съжаление все повече се диагностицират тежки заболявания както на възрастни, така и на деца.  Въпреки, че изхода на заболяването не зависи от финансовите средства, те оказват голямо значение относно възможностите за лечение. 

Прочетете още »