Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер
Михаил Милев
 0

3 грешки при застраховка Автокаско

Сключването на застраховка Автокаско дава сигурна защита на Вашият автомобил, както и спокойствие за вас. Но комфортното спокойствие може да бъде нарушено от някой малки грешки или дори от незнание. Една добра препоръка е да се запознаете с условията, при които сключвате полица каско.

Вижте три от най-често допусканите грешки при сключена застраховка Каско:

1. Оглед на автомобила – За да влезе в сила покритието и да бъде валидно всяко едно автокаско трябва да се изпълнят няколко условия. Разбира се то трябва да бъде платено или поне първа вноска ако е на разсрочено плащане. Другото условие е заснимането на автомобила от представител на застрахователната компания. Дори да сте направили плащане и да притежавате полица Автокаско пропускането на огледа означава невалидно каско. Не забравяйте, а и не отлагайте снимките. Когато представяте автомобила, той трябва да бъде в добър външен вид. Прикриването на забележки с мръсен автомобил при огледа не е добра идея, първо защото застрахователя може да откаже да извърши необходимия оглед и второ при оглед на нечист автомобил може да доведе до отказване на бъдещи щети или до тяхното редуциране.

Автомобилна застраховка автокаско2. Не навременно обявяване на щети по автомобила – Настъпването на застрахователно събитие не трябва да ви плаши, нали за това имате автокаско. Отново напомняме, че както при всяка застраховка, така и при автокаско има много стриктни срокове за предявяване на претенция към застрахователя или казано по друг начин завеждане на щета. Не казваме, че трябва веднага да посетите застраховате при инцидент с автомобила ( с изключение на кражба или пожар). Обикновено обявяването на щета може да се съобщи на застрахователя в рамките на 3 до 5 дни от събитието. Всички важни срокове са описани в общите условия на полицата. Обявяването на събитие извън допустимите срокове може да доведе до неуважаване на претенцията от страна на застрахователя.

3. Дозастраховане след щета – Първо нека изясним какво е дозастраховане и защо се налага да го правим? След изплащане на щети нанесени по автомобила, той се счита за застрахован за сумата, равна на разликата между записаната в полицата застрахователната сума и размера на изплатеното обезщетение.

Ето и един пример за да стане по-ясно: Сключвате каско при застрахователна сума 10 000 лв. и след 7 месеца настъпва щета за 1 000 лв. След изплащане на щетата автомобилът вече е застрахован за 9 000 лв. За да се възстанови застрахователната сума до първоначалната стойност се извършва дозастраховане. Как се прави дозастраховане? Извършва се с анекс към полицата, в който се вписват възстановената застрахователна сума на автомобила, както и сумата за доплащане от Ваша страна. Колко струва дозастраховането на автомобила? Сумата по анекса за дозастраховане зависи от размерът на щетата и оставащото време до края на полицата. Какво се случва ако не дозастраховате автомобила си след щета? Нека се върнем на примера по горе. При настъпване на следваща щета и няма дозастраховане по полицата, обезщетението се намалява в пропорция, равна на съотношението между остатъчната застрахователна сума( 9 000 лв.) и посочената в полицата стойност( 10 000лв.), т.е. размера на обезщетението ще бъде намалено с 10%.

В заключение може да се каже, че автомобилната застраховка автокаско може да ни спаси много главоболия, но е добре да бъдем изключително внимателни по време на сключване на застрахователното събитие. Ако имаме въпроси нека те да получат нужните отговори от застрахователя.

Коментарите към тази публикация са затворени.