Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер
Михаил Милев
 0

3 грешки при застраховка Автокаско – част 2

Продължаваме с темата за най-честно срещаните грешки при застраховка Автокаско:

4. Оставяне на документи и ключове в автомобила – Знаете ли, че това „удобство” всъщност може да доведе до много усложнения? Наистина е достa удобно да оставите документите в жабката и те да са на „сигурно място”. Така няма как да ги забравите, нали? Но представете си какво би станало ако автомобилът бъде обект на посегателство? В „добрия случай” ще Ви откраднат всички оставени документи.

Автокаско полицата ще покрие нанесените щети по автомобила, но не и изгубеното време и средства за издаване на нови документи!

Част от онлайн статия

При кражба на автомобил с оставени документи или ключове нещата наистина стават доста по-сериозни. При предявяване на претенция за обезщетение поради кражба, пред застрахователя винаги трябва да се предоставят документите за собственост (голям и малък талон) и наличните ключове (броят им се вписва при сключване на полицата). Какво се случва ако не може да предоставите изисканите документи или ключове поради това, че те са били оставени в колата? Задължението да предоставите на застрахователя оригиналните талони и всички ключове е втората най-важна стъпка след навременното уведомяване. Това е от изключително значение за застрахователя. Невъзможността да представите изискваните документи или ключове е предпоставка за отказ за изплащане на обезщетение.

5. Завеждане на щети, налични преди сключване на полица автокаско – Покритието по застраховка автокаско започва след извършване на оглед заснемане от представител на застрахователната компания. Извършеният оглед се удостоверява с издаване на протокол за оглед, в който се описват наличните забележки към момента. Често в тези протоколи не се записват конкретните забележки, а се разчита на направения снимков материал. Дали поради забравяне за „онази дребна забележка” или поради друга причина, завеждането на претенции по налични забележки по автомобила няма да се признае от застрахователя. Нещо повече – ако имате увреждане на боя по даден детайл от автомобила например и впоследствие настъпи по-голямо увреждане с този детайл и се налага освен да бъде боядисан, но и да се ремонтира, застрахователят ще Ви обезщети само за допълнителното увреждане/ремонта/, но не и за съществуващото увреждане при огледа/боядисването/.

6. Сключване на автокаско с ограничения – „Изгодните оферти” не винаги са това, от което се нуждаете. Преди да сключите полица се запознайте наистина добре с условията, при които ще бъдат отстранявани евентуални щети по автомобила. Възможно е да сключите полица с лимит на щети, за които не можете да представите документ, доказващ механизма на настъпване, например щети, настъпили в паркирано състояние. Да, такава полица би била ценова много привлекателна, но дали би оправдала очакванията Ви? Друг важен избор при сключване на полица автокаско е и начинът на възстановяване на бъдещи щети по колата. Повечето застрахователни компании имат минимална застрахователна премия, осигуряваща правото на „доверен сервиз”. Внимателно проучете възможностите за застраховане на автомобила и едва тогава сключете полица според Вашите очаквания и възможности.

Коментарите към тази публикация са затворени.